Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİREYSELLEŞMENİN AİLE, EVLİLİK ve KADIN-ERKEK İLİŞKİLERİ ÜZERİNE ETKİSİNE DAİR
(ON THE EFFECT OF INDIVIDUALIZATION ON FAMILY, MARRIAGE AND MEN-WOMEN RELATIONS )

Author : Elif BAŞ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : Sociology-Psychology-Philosophy (71)
Page : 532-543
    


Summary

Bireylerin yaşamının temel dönüm noktalarından biri olan evlilik; gerek kadın ve erkeğin yaşamını birleştirmesi, gerek aile ve akrabalık bağlarının kurulması açısından son derece önemli bir toplumsal kurumdur. Modernleşmeyle görülen bireysel davranışlar; başta aile olmak üzere, evlilik, kadın-erkek ilişkileri ekseninde irdelendiğinde bunlara dair niteliklerin modern öncesi dönemden ayrıldığına dair sonuçlarla karşılaşılmaktadır. Evlilikte ve bireycilikte yaşanan dönüşümler modernliğin doğasına dair analizleri yansıtmaktadır. Duygusal yakınlık, bireycilik ve bağımsızlık genç insanların romantik aşk temelinde evlilik ilişkileri kurmalarını sağlayan bir zemin olarak görülür. Evlilik, ekonomik ilişkilerin kesişme noktası ve mahrem ilişkinin yaşandığı ortam olmaktan çıkıp bireyciliğin, romantik aşkın, kişisel arzu ve hazzın yükseldiği bir boyuta ulaşmıştır. Modernliğin sonuçları bağlamında ele alındığında ailenin, evliliğin alanı değişime uğramış mıdır, uğramış ise bu nasıl gerçekleşmiştir? Çalışma, bu ana araştırma sorusuna yanıt arama isteği ile biçimlenmiştir. Bu bağlamda, öncelikle konuyla ilişkili kavramlar arasında bulunan bireyselleşme yaklaşımı açıklanmış, bireyselleşme ile değişen aile yapısına vurgu yapılmış ve en sonunda da bireyselleşmenin aile üzerindeki etkisine değinilmiştir. Böylece teorik bir çerçeve çizilip literatürden de faydalanarak elde edilen bilgiler yorumlanmıştır.Keywords
Bireyselleşme, Aile, Evlilik, Değişim

Abstract

Marriage, which is one of the main turning points of individuals lives; it is an important social institution in terms of uniting the lives of men and women and establishing family and kinship ties. Individual behaviors seen with modernization, when the marriage is examined in the axis of marriage, women-men relations, it is seen that the qulities of these differ from the pre-modern period. Transformations in marriage and individualism reflect analysis of the nature of modernity. Emotional closeness, individualism and independence are seen as a basis for young people to establish marriage relationships on the basis of romantic love. Marriage has ceased to be an intersection of economic relations and an environment of intimate relationship, and has reached a level where individualism, romantic love, personal desire ad pleasure are rising. Considering the result of modernity, is the area of the family and marriage changed, if so, how did this happen? The study was shaped by the desire to answer this main research question. In this context, the individualization approach, which is among the concepts related to the subject, has been explained, emphasis has been given to the changing family structure with individualization and finally, the effect of individualization on the family has been mentioned. Thus,a theoretical framework was drawn and the information obtained by making use of the literature was interpreted.Keywords
Individualization, Family, marriage, Change

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri