Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İRRASYONEL KARAR ALMA SÜRECİ
(IRRATIONAL DECISION MAKING PROCESS )

Author : Onur CEYLAN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : Business-Economics-Tourism-Social Work (71)
Page : 890-902
    


Summary

İktisat biliminin amacı kullanılabilecek mevcut kaynakların olabilecek en verimli şekilde kullanılarak, toplumu oluşturan bireylerin ihtiyaçlarının en iyi şekilde nasıl karşılanabileceğinin yollarının araştırılmasıdır ve temelleri ahlak felsefecisi olan A.Smith tarafından 1776 yılında yazılan Milletlerin Zenginliği (Wealth of Nations) isimli kitapla başlar. O dönemde bireyin ihtiyacını en iyi şekilde karşılamanın yolunun kişinin rasyonel biçimde davranması gerekliliği savunulmuş ve bu temel varsayım etrafında çok sayıda araştırma yapılmıştır. Ancak iktisat ilminin geçerliliği tüm dünyayı etkisi altına alan 1929 ekonomik krizi ile birlikte sorgulanmaya başlanmış ve sınırlı rasyonellik başta olmak üzere yeni iktisadi düşünce akımları oluşturularak, bir anlamda iktisadın bilim dünyasında geçerliliğini korumaya yönelik yoğun bir çaba içerisine girilmiştir. Dolayısıyla bu çalışmada da yoğun eleştiriye maruz kalan rasyonellik varsayımı ile ilgili görüşler ile birlikte rasyonel seçim teorisine alternatif olarak öne sürülen davranışsal iktisat, yeni kurumsal iktisat, sınırlı rasyonellik gibi düşünce akımları hakkında bilgi verilmiştir.Keywords
Rasyonellik, Davranışsal İktisat, Psikoloji, İnsan Davranışı, Yeni Düşünce Akımı.

Abstract

The purpose of economics of science is to research the ways concerning how to compensate the needs of individuals at the possible efficient level using existing plausible resources and basics of it had been found by a book which is entitled as “Wealth of Nations” written in 1776 by Adam Smith who is a philosopher of ethics. At that time; it was defended that the best way of compensating individual’s need is the rational behavior of human being and a great number of papers have been presented regarding this basic assumption. But the robustness of science of economics have been examining beginning from 1929; and an intense struggling has occurred to protect the validity of economics in the world of science via forming new ideas in economics, especially as bounded rationality. In this context; the paper provides information about behavioral economics, new constitutional economics, bounded rationality which are argued as alternatives of rational choice theory; including rationality assumption as well.Keywords
Rationality, Behavioral Economics, Psychology, Human Behavior, New Movements of Thought.

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri