Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SURİYELİ GÖÇMEN KADINLARIN ERKEN YAŞTA EVLİLİK KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ: KALİTATİF BİR ÇALIŞMA
(Opinions of syrian migrant women on childhood marriage: a qualitative study )

Author : Eda YAKIT AK   - Ergül ASLAN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : Social Sciences (71)
Page : 1167-1174
    


Summary

Bu çalışma Suriye’den Türkiye’ye göç etmiş kadınların erken yaşta evlilik nedenlerini ve bu konudaki görüşlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirildi. Çalışma nitel araştırma yöntemi ile tanımlayıcı kesitsel olarak gerçekleştirildi. Bir sivil toplum örgütüne başvuran Suriyeli göçmen kadınlar arasından tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçildi. Örneklemi 18 yaş öncesinde evlenmiş ve 18 yaş üzerinde 17 kadın oluşturdu. Veriler bireysel derinlemesine görüşme yöntemiyle yarı yapılandırılmış soru formu kullanılarak toplandı. Tercüman aracılığı ile iletişim sağlandı ve görüşmeler ortalama 45 dk sürdü. Veriler tematik analiz yöntemi ile çözümlendi, 4 ana tema ve alt temalar belirlendi. Kadınların yaş ortalaması 26,52±11,91 idi. Kadınların 5’i ilköğretim altı eğitime sahip idi ve hiçbiri çalışmıyordu. Suriye’de ilk evlilik yaşının en erken 13 yaşında olduğu ve erken evliliklerin gelenek olarak sürdürüldüğü saptandı. Erken yaşta evliliğin sosyal yaşam üzerinde olumsuz etkilerinin olduğu ve ev sorumluluklarını artırdığını bildirdiler. Aile ve eşin beklentisi ile çocuk sahibi olmak kadınların kendi çocukluklarını yaşamalarına engel olmaktadır. Ayrıca ekonomik zorluklar nedeniyle çok sayıda çocuk sahibi olmaya olumlu bakılmamaktadır. Kadınlar kız çocuklarının erken yaşta evlenmesine karşı olmakla birlikte eğitimin sürecini tamamlamalarını desteklemektedirler. Suriyeli göçmen kadınlar erken yaşta evlendirilmekteler. Genç kızlar erken yaşta evliliğin getirdiği sorunlar ve sorumluluklarla mücadele etmekteler. Bu evlilikler nedeni ile kadınlar fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden sorun yaşamaktalar.Keywords
Suriye, göçmen, kadın, erken yaşta evlilik

Abstract

In this study, women who emigrated from Syria to Turkey and the reasons for early marriages were performed in order to determine their views on this issue. The descriptive cross-sectional study was conducted with qualitative research method. She was selected by random sampling among Syrian migrant women who applied to a non-governmental organization. The sample consisted of 17 women over the age of 18 who were married before 18 years of age. Data were collected using a semi-structured questionnaire using individual in-depth interviews. Communication was provided through an interpreter and the interviews lasted 45 minutes on average. The data were analyzed by thematic analysis method and 4 main themes and sub-themes were determined. The mean age of the women was 26.52 ± 11.91 years. Five of the women had six primary education and none were working. Early marriages were found to be a tradition in Syria and the first age of marriage is at least 13 years old. They stated that early marriage had negative effects on social life and increased household responsibilities. Having a child with the expectation of the family and spouse prevents women from living their own childhood. In addition, having many children is not considered positive due to economic difficulties. Women are against the early marriage of girls and they support the completion of the education process. Syrian migrant women get married at an early age. Young girls struggle with the problems and responsibilities of early marriage. Due to these marriages, women have physical, mental and social problems.Keywords
Syria, immigrant, woman, childhood marriage

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri