Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HEMINGWAY’İN GÜNEŞ DE DOĞAR ADLI ESERİNDE ATALET VE KİMLİK KARMAŞASI
(INERTIA AND IDENTITY CONFUSION IN HEMINGWAY’S THE SUN ALSO RISES )

Author : Muhsin YANAR    
Type :
Printing Year : 2020
Number : Language-Literature (71)
Page : 162-168
    


Summary

Birinci Dünya Savaşından sonra insanlar kendilerini hayal kırıklığı, belirsizlik ve inançsızlık içinde buldular zira yıkıcı savaş insanlara içinde yaşadıkları dünyanın süregelen mefhum ve değerlerine yanıt vermediğini düşündürtmüştür. Bu ise, savaş sonrası dünyasının tamamen alt üst olup bir şeyleri düzenleyip yoluna koyma istikrarından yoksun olduğu fikrine sahip bir ‘kayıp kuşak’ yaratmıştır. Hemingway’in Güneş De Doğar adlı eseri söz konusu dünyadaki bu durumu Jake Barnes, Robert Gohn, Mike Campbell, Bill Gorton, Brett Ashley ve Pedro Romero gibi karakterlerle ele almaktadır. Bu amaçla, bu makale savaş öncesi ve sonrası görüngüsünü göz önünde bulundurarak bahsedilen karakterlerin yaşamları boyunca deneyimledikleri atalet ve kimlik karmaşası sürecine odaklanmaktadır.Keywords
Hemingway, kimlik, erkeklik, kadınlık, savaş sonrası dönem

Abstract

After the end of World War I, people have been left aside in disillusionment, uncertainty, and disbelief since the disastrous war has made people think that the world they live in can no longer correspond to their continual notions and values. This created a sort of ‘lost generation’ who has picked up the idea that the postwar world is topsy-turvy and lacks stability to settle down and to work things out. Hemingway’s The Sun Also Rises issues the accurate description of the postwar world with such characters as Jake Barnes, Robert Gohn, Mike Campbell, Bill Gorton, Brett Ashley, and Pedro Romero. With this in mind, this paper, considering the pre- and postwar world phenomena will focus on the process of inertia and identity confusion of these characters in the course of their lives.Keywords
Hemingway, identity, masculinity, femininity, postwar period

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri