Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN MESAÎ ARKADAŞLARI NEZDİNDE TÜRK İSTİKLÂL SAVAŞINI SEVK VE İDARE EDEN MECLİS İLE ÖZDEŞLEŞMESİ
(MUSTAFA KEMAL PASHA’S COLLEAGUES VİEWS REGARDİNG THE IDENTİFİCATİON OF MUSTAFA KEMAL PASHA WİTH THE ASSEMBLY THAT DİRECTED THE TURKİSH WAR OF INDEPENDENCE )

Author : Yaşar ÖZÜÇETİN  - Sıddık YILDIZ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : History-Political Sciences-Geography (71)
Page : 265-277
    


Summary

Hukukî olarak parçalanmış ve siyasî ekonomik, malî, askerî alanlarda ağır bir yükümlülük altına sokulmuş olan ülkede, bir kuşak uzunca bir süre içinde bulunulan durumdan çıkmak için çareler aramış, milletin başarıya ulaşamamış tecrübelerinden esinlenen düşünce ve hareket birikimini edinmişti. Kurtuluş çareleri arayan yılmayan bu kuşak içinde Mustafa Kemal de bulunmuştur. Bu çalışma ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşu ve gelişmesi ile adeta bütünleşen Mustafa Kemal Paşa’nın yanında bulunanlar ve mesai arkadaşları nezdinde Türk İstiklâl Savaşı’nı sevk ve idare eden meclis ile özdeşleşen vasıflarının tâbi tutulduğu mütalaa ve değerlendirmeler incelenmiştir. Araştırmada amacı, evrenin özellikleri hakkında bilgi toplamak, kişileri, durumları veya olayları tam ve doğru olarak betimlemek olan araştırma modeli esas alınmış, TBMM Zabıt Ceridelerinden, Millî Mücadele ve Cumhuriyet Dönemi’ne ait dergilerde, gazetelerde yayımlanmış hatıra örneklerinden ve telif-tetkik eserlerden istifade edilmiştir. Etrafında toplanılan bir şahıs olarak görülen Mustafa Kemal Paşa’nın meclis ile özdeşleşmesine ilişkin öne çıkan vasıfları; “cephede askerlerle birlikte olan”, “büyüklenmeyen”, “etrafında toplanılan”, “meclis ile bir ve aynı anlama gelen”, “meclisin kurucusu ve tarihî bir şahsiyet olan” ve “sorumluluk mecburiyeti bulunan” şeklinde olmuştur. Mustafa Kemal Paşa’nın mesaî arkadaşları ve yanında bulunanlar tarafından; Kendini yüksek ve değerli tutma hissine sahip olmayan, feyiz alınan bir kaynak, enerjinin saklandığı yer olan ve kendisi etrafında bir kütle haline gelinen, milletin ümitlerini hareket ettiren, halkın temsilcilerinin hakkını çalmayan, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile bütünleşen, milletin arzularına tercüman olan, milletin sinesi olan Meclis’in ruhuyla hareket eden, Meclisin kurucusu ve tarihî bir şahsiyet olan, milletin geleceğine adı yazılan, namı kalıcı ve etkili olan, Büyük Millet Meclisi ile adı karıştırılıp birbirinden ayrılmaz şeyler olarak düşünülen, kararları ile iş yapılan, siyasî ve aklî terbiyesi dolayısıyla içlerinde en sorumlu görülen, liderliğinde nihayete kadar mücadele edilip kurtuluş gününe kavuşulacak olan, iyiliği sonsuza değin bilinecek olan şeklinde görülmüştür.Keywords
Mustafa Kemal Paşa’nın Vasfı, TBMM, TBMM’nin Kurucusu.

Abstract

For a long time, a generation had sought remedies to get rid of the situation in which the country was legally fragmented and put under heavy burden in political, economic, financial and military fields. This generation had acquired the accumulation of thought and movement that inspired the nation's unsuccessful experiences. Mustafa Kemal was also among this indomitable generation who was looking for solutions for liberation. In this study, the characteristics of Mustafa Kemal Pasha, who are identified with the Parliament where the Turkish War of Independence was ruled, were examined. In this study, the research model is based on the research model which is to collect information about the characteristics of the universe, to describe people, situations or events accurately, and to take advantage of the memorandum samples published in the periodicals of the National Struggle and Republican Periods, and the royalties and copyright works. . Mustafa Kemal Pasha, who was seen as a person gathered around him, was characterized by the following: fighting with the soldiers on the front, humility, being gathered around, identification with the assembly, being the founder of the assembly, being a historical figure, being obliged to take responsibility. The impressions of Mustafa Kemal Pasha from his colleagues and his associates were as follows: Humble, inspired, energetic and energy dissipating, gathered around, the hope of the nation, honest to the representatives of the people, that integrates with the Grand National Assembly of Turkey, the interpreter of the nation's desire, the nation's bosom which is acting in the spirit of the Assembly, the founder of the Assembly, who is a historical figure, whose name is written on the future of the nation, whose name is permanent and effective, whose decisions are followed, accepted as the most responsible person for his political and intellectual upbringing, which will lead to independence, and whose well-being will be known forever.Keywords
Mustafa Kemal Pasha's qualifications, TBMM, founder of TBMM

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri