Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AKADEMİK BAŞARISIZLIKTA AİLE ETKİSİNE İLİŞKİN TEORİLER: ALAN YAZIN TARAMASI
(THE EFFECT of FAMİLY on ACADEMİC FAİLURE: REVİEW of MAJOR THEORIES )

Author : Ceyda ÇAVUŞOĞLU DEVECİ   - Mustafa GÜNDÜZ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : Education (71)
Page : 679-686
    


Summary

Eğitimin makro ve mikro boyutta pek çok etkisi söz konusuyken akademik başarısızlık da araştırmacıların ele aldığı konular arasında yer almıştır. Akademik başarısızlık bireye, aileye, çevreye, öğretmene, okula ve eğitim sistemine ilişkin pek çok durumla açıklanmaya çalışılmıştır. Ancak bu faktörlerin birey üzerinde en fazla etkisi olanının aile olduğunu söylemek mümkündür. Ailenin akademik başarıdaki önemine ilişkin pek çok çalışma ve teori mevcuttur. Bu çalışmada Coleman’ın “Sosyal Sermaye Teorisi”, Bourdieu’nun “Yeniden Üretim Teorisi”, Bernstein’ın “Dilsel Kodlar Teorisi” ve direnç kuramcılarından Paul Willis’in çalışmasına yer verilecektir. Bu çalışmanın ailenin akademik başarısızlığa etkisine ilişkin dört önemli isimin görüşlerini bir arada sunması açısından önemli olduğu düşünülmektedir.Keywords
Akademik Başarısızlık, Sosyal Sermaye Teorisi, Yeniden Üretim Teorisi, Dil Kodları Teorisi, Direnç Teorisi

Abstract

Education has many micro and macro effects. For that reason many researchers have dealed with the topic “academic failure”. Academic failure was tried to be explained by many situations which can be related with the individual, family, environment, teacher, school and education system. However it is possible to indicate that family is the one which have the most impact on individuals. There are many studies and theories about the importance of the family in academic success. In this study the ideas of the four major academics will take place: “Social Capital Theory” by Coleman, “Social Reproduction Theory” by Bourdieu, “Language Codes Theory” by Bernstein and the work held by Paul Willis who takes place among the resistence theorists. This study is considered to be important in terms of presenting the views of four important figures regarding the effect of the family on academic failure.Keywords
Academic Failure, Social Capital Theory, Social Reproduction Theory, Language Codes Theory, Resisten

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri