Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MODERN TÜRK KONUTUNUN GELİŞİM SÜRECİNDE TARİHSELCİ BİR YAKLAŞIM; SEDAD HAKKI ELDEM KONUT YAPILARI
( A HISTORICIST APPROACH IN THE DEVELOPMENT PROCESS OF MODERN TURKISH HOUSING; SEDAD HAKKI ELDEM’S RESIDENTIAL STRUCTURES )

Author : Alev ERARSLAN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : Art-Architectural-Archaelogy (71)
Page : 378-389
    


Summary

Erken Cumhuriyet dönemi mimari programının en önemli parçası konut inşaası olup Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte hem kamusal hem de konut mimarlığında işlevselci rasyonel Bauhaus mimarlığına yönelinir. Bauhaus etkisine giren Türk konut mimarisindeki fonksiyonalist eğilimler 1930-1933 yılları arasında özellik ve işlevlerine göre biçimlendirilmiş mekanlardan oluşan konut anlayışına dönüşür. Ancak aynı yıllarda Cumhuriyet’in yenilikçi ve aydınlanmacı ideolojisini ve geçmişle bağını koparma siyasetini yansıtan bu konut anlayışının yanı sıra yerli ve milli mimariyi savunan bir mimarlık anlayışı da gelişir. Bu grubun başında ise anahtar bir figür olarak Sedad Hakkı Eldem gelir. Eldem toplum yapısına uyumlu yeni bir üslup yaratılması gerektiğine ve Avrupa kopyacılığının mimarimizi amacına ulaştırmayacağını öne sürerek, 1933 yılında Akademi’de başlattığı “Milli Mimari Semineri” ile ulusal mimari için başvuru kaynağı olarak Türk Evi’ne yönelir. Ve 1931-33 yılları arasında gerçekleştirdiği eskiz ve uygulamalarla geleneksel Türk Evi mimarisine yoğun atıflar yapan konutlar üretmeye başlar. Bu makalede Sedad Hakkı Eldem’in modern Türk konutunun modernleşme sürecindeki tarihselci üslupta uygulanmış bazı konut yapıları seçilerek, mimarın Türk evi plan tipleri ve plan elemanlarını nasıl yorumladığı incelenecektir.Keywords
Modern Turkish House, Historisizm, Sedad Hakkı Eldem

Abstract

The most important segment of the early Republican era architecture program was housing construction, and with the declaration of the Republic, it was geared towards functional rational Bauhaus architecture in both public and residential architecture. Functionalist trends in Turkish housing architecture, which came under the influence of Bauhaus between 1930-33, turned into a residential understanding comprised of spaces shaped according to their features and functions. Nevertheless, an architectural concept advocating domestic and national architectural values also emerged during the same years as the housing concept that reflected the innovative, enlightened ideology of the Republic and its policy of breaking with the past. Sedad Hakkı Eldem was the key figure in this group. Suggesting that a new style compatible with the social structure needed to be created, he emphasized that copying European styles would not suit our architectural purposes, whereby he put forward the traditional Turkish House as the reference source for national architecture at the "National Architecture Seminar" he launched at the Academy in 1933. With sketches and applications he implemented between 1931-33, Eldem began producing houses that attributed heavily to traditional Turkish House architecture. This article will review the manner in which Sedad Hakkı Eldem interpreted the Turkish house plan type and the elements of this layout during the modernization process of the Turkish house, based on a selection of houses built in the historicist architectural style.Keywords
Modern Turkish House, Historisizm, Sedad Hakkı Eldem.

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri