Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİR DİSTOPYA ÖRNEĞİ OLARAK KÖRLÜK ROMANINA SOSYO – PSİKOLOJİK BİR YAKLAŞIM
(A SOCIO-PSYCHOLOGICAL APPROACH TO BLINDNESS AS A SAMPLE OF DYSTOPIA )

Author : Nurullah ULUTAŞ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : Language-Literature (71)
Page : 114-134
    


Summary

Tarih boyunca veba, kolera, sarı humma, HIV / AIDS, İspanyol Gribi, Sars ve Ebola gibi salgınlarda milyonlarca insan hayatını kaybetti. 2019 Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve COVID-19 olarak isimlendirilen Corona virüs salgınına bulaşmış insan sayısı bugün itibariyle 3 milyonu çoktan aşmış ve 250 binden fazla insan da hayatını kaybetmiştir. Bu salgın hala tüm dünyayı tehdit etmeye devam etmektedir. Salgınlar, binlerce ailenin kaderini değiştirirken toplumlarda ekonomik, sosyolojik ve psikolojik tahribatlara da yol açar. Bu salgınların sanatın bazı dallarını ve özellikle sinema ve edebiyatı da derinden etkilediği görülür. Günümüzde de Corona'yla ilgili romanların yazılmaya başlandığı zaman zaman medyaya yansımaktadır. Bu romanların bazıları distopya türünde eserler olarak edebiyat tarihlerine geçer. Yazarların distopik romanlar yazmalarının temelinde sanırım, bu türün onların hayal güçlerini özgürce kullanmalarına daha fazla fırsat vermesi yatmaktadır. José Saramago’nun Körlük romanı da insanların hayatını derinden etkileyen salgınlara aykırı bir bakış açısı getiren yapıtlardan biridir. Yazar, kurguladığı bu distopik romanda insanların tümünün gözlerini kaybettiğinde fiziksel körlükle birlikte vicdanlarının da nasıl körleştiğini anlatmaya çalışır. Aslında yazar, insanın doğasında var olan ve bilinçaltında saklı kötülüklerin devlet ve din bazında bir otoritenin elinde toplumları nasıl kaosa sürüklediğini söyler. Romanda bir anda görme duyularını kaybeden insanlar, devlet tarafından eskiden akıl hastanesi olarak kullanılan bir binada karantina altına alınır. Normal karantinalarda, toplumdan tecrit edilip özel tedavi uygulanan hastalar, burada başıboş bırakılır ve birbirine kırdırılır. Gücü eline geçiren bir grup çeteleşerek cezaevine çevirdikleri bu mekânda kör hastalara her türlü işkenceyi yaparlar. Romanda tüm değerlerin ayaklar altına alındığına şahit oluruz. Yazar, görsel arızası olan insan bedeninin düzey yitimine uğratılarak egemen ideolojide anlamın taşıyıcısı olma fonksiyonuna da vurgu yapar. Körleşmenin yarattığı, çelişkiler zaman zaman grotesk ve parodik bir anlatıma yol açar. Yazar, bu olumsuzluklar karşısında ezilenlerin mücadele azmiyle zafer kazanacakları inancını işlemeyi de ihmal etmez. Saramago, açlığın ve pisliğin kuşattığı kentte yaşanan olumsuzluklardan yola çıkarak devlet ve dine yönelik bir eleştiri geliştirir. Bunda sahip olduğu ideolojinin etkisi büyüktür. Bu çalışmada José Saramago’nun Körlük romanı, sosyo - psikolojik açıdan analiz edilecektir.Keywords
José Saramago, Körlük, Ütopya, Distopya, Portekiz Edebiyatı, COVID-19.

Abstract

Millions of people died in various epidemics such as plague, cholera, yellow fever, HIV / AIDS, Spanish Flu, Sars, and Ebola throughout history. The number of people infected with COVID-19, which started in Wuhan, China in December 2019, has now exceeded 3 million and more than 200 thousand people have died. This epidemic still continues to threaten the whole world. While epidemics change the fate of thousands of families, they also lead to economic, sociological, and psychological destruction in societies. They also deeply affect some branches of art, especially cinema and literature. Today, the media also gives a place to the news that novels about Corona started to be written as well. Some of these novels take place in literary history as works of dystopia. I suppose the main reason why the authors prefer writing dystopic novels is that this genre gives more opportunities to freely use the imaginations. José Saramago's novel, Blindness is one of the works that bring a different perspective to the epidemics that deeply affect people's lives. In this dystopian novel the author fictionalized, Saramago tries to explain how the conscience of people got blinded along with the physical blindness when all people lost their vision. In fact, the author implies how evil is inherent in humans and it subconsciously drags societies into chaos under the control of an authority based on state and religion. In the novel, people who suddenly lose their sense of sight are quarantined by the state in a building previously used as a mental hospital. Patients, who are isolated from the community and treated with special treatment under normal circumstances of the quarantine, are left here and allowed to harm each other. In this place, a group, which seizes power, turns into a gang and turns this place into prison and starts to torture other blind patients. Throughout the novel, we witness that all the values are disregarded. The author also emphasizes the function of being the carrier of the meaning in the dominant ideology by subjugating the human body with visual defects. The contradictions created by blindness sometimes lead to a grotesque and parodic narrative. The author believes that those who are oppressed by such hardships will reach victory with their determination to fight. Saramago develops a critique of the state and religion based on the negativities experienced in the city surrounded by hunger and dirt. The ideology the author adopts has a big impact on his stance. This study analysis José Saramago’s novel titled Blindness from a socio-psychological perspective.Keywords
José Saramago, Blindness, Utopia, Dystopia, Portuguese Literature, COVID-19.

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri