Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINI SIRASINDA SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KULLANILAN İLETİŞİM MODELLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: İSTANBUL’DAKİ ÖZEL HASTANELERİN INSTAGRAM PAYLAŞIMLARININ İNCELENMESİ
(A STUDY ON THE MODELS OF COMMUNICATION USED IN THE HEALTCARE DURING THE NEW CORONAVIRUS (COVID-19) PANDEMIC: INVESTIGATING THE INSTAGRAM POSTS OF PRIVATE HOSPITALS IN İSTANBUL )

Author : İrem AYDOĞDU    
Type :
Printing Year : 2020
Number : Business-Economics-Tourism-Social Work (71)
Page : 832-848
    


Summary

Sağlık iletişimi kavramı günümüzde toplumun sağlığını olumsuz etkileyecek olan durumların farkındalığının oluşturulması açısından önem taşımaktadır. Sağlığı tehdit eden ve aniden oluşan bir durum karşısında panik ortamı oluşabilmekte ve herhangi bir yanlış davranış sağlık riskini daha da arttırabilmektedir. Bu yüzden toplum bilinçlendirilmesi doğru kanallar ile doğru bilgi aktarımı ile sağlanabilmektedir. Toplum genelini etkileyen bulaşıcı hastalıkların önüne geçilebilmesi için hem sağlık kurum ve kuruluşları hem de toplum iş birliği halinde hareket etmeleri gerekmektedir. Bu anlamda özel hastaneler iletişim çalışmaları ile farkındalık sağlayarak aynı zamanda toplumsal davranışı olumlu şekilde yönlendirmek adına birçok farklı yöntemler kullanmaktadır. Bu yöntemler, eğitici içerikli olabilmekte, uzman görüşleri ile desteklenmekte ya da olumlu davranış değişikliği oluşmaması durumunda toplumu tehdit edebilecek birçok faktörün oluşabilmesine dikkat çekmektedir. Bu amaç doğrultusunda, çalışmada, koronavirüs (Covid-19) salgını, Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Pandemi" olarak ilan edildiği tarihten sonra İstanbul’daki özel hastanelerin yaptığı Instagram paylaşımları 11 Mart 2020 ile 11 Nisan 2020 tarihleri arasında değerlendirilmiştir. İstanbul’da faaliyet gösteren özel hastanelerden Instagram takipçi sayısı en yüksek olan beş tanesi seçilmiştir. Bu hastanelerin farkındalık yaratmak ve koronavirus pandemisine karşı alınması gereken önlemlerin neler olduğunu ortaya koymak amacıyla Instagram paylaşımları incelenmiştir. Bu incelemeler doğrultusunda sağlık iletişiminde kullanılan modeller kapsamında nitel araştırma yöntemi ile değerlendirilmiştir. İstanbul’da faaliyet gösteren özel hastanelerin paylaşımlarından örnekler alarak sağlık iletişim modelleri olan Combı Modeli, Precede-Proceed Modeli, Genişletilmiş Paralel Süreç Modeli, Risk İletişimi Modeli doğrultusunda incelenmiştir. Araştırmada, salgın sürecinde incelenen özel hastanelerin birbirlerine benzer iletişim çalışmaları sürdürdükleri bulgusuna varılmıştır.Keywords
Koronavirüs, Sağlık, Sağlık İletişimi, Bulaşıcı Hastalık

Abstract

The concept of health communication is important for creating awareness of the situations that will adversely affect the health of the society. Panic environment can occur in the face of a sudden health threatening situation and any misbehavior can further increase the risk of health. Therefore, public awareness can be ensured through the right channels and the right information transfer. In order to prevent infectious diseases affecting the society in general, both health institutions and organizations and society should act in cooperation. In this sense, private hospitals use a variety of methods to raise awareness through communication studies and to direct social behavior at the same time. These methods can be educational, supported by expert opinions, or point out that many factors that may threaten the society if positive behavior change does not occur For this purpose, the instagram posts of the five private hospitals in istanbul with the highest followers are examined between 11 March 2020 and 11 April 2020, which correapomds to the time interval after the date that coronavirus epidemic was declared as "Pandemic" by the World Health Organization. The instagram posts that aims to raise awareness and reveal the measured that must be taken against the pandemic are examined in this study. In line with these examinations, it was evaluated with the qualitative research method within the scope of models used in health communication. By taking samples from the shares of private hospitals operating in Istanbul, the Combi Model, which is the health communication models, was examined in line with the Precede-Proceed Model, the Extended Parallel Process Model, the Risk Communication Model. In the research, it was found that private hospitals carry out similar communication studies during the epidemic processKeywords
Coronavirus, Health, Health Communication, Infectious Disease

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri