Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


STANDART YAĞIŞ İNDEKSİ KULLANILARAK SİVAS İL’İNDE KURAKLIK ANALİZİ
(DROUGHT ANALYSIS FOR SİVAS PROVINCE USING STANDARDIZED PRECIPITATION INDEX )

Author : Murat KARABULUT    
Type :
Printing Year : 2020
Number : History-Political Sciences-Geography (71)
Page : 216-230
22    11


Summary

Kuraklık, iklimin normal ve tekrarlayan bir özelliği olup tüm iklim bölgelerinde görülür, ancak özellikleri bölgeden bölgeye önemli ölçüde değişir. Ortaya çıkardığı çevresel ve sosyo-ekonomik etkileri nedeniyle üzerinde durulması en önemli doğal olayların başında gelir. İç Anadolu bölgesi, Türkiye'de sık sık kuraklık koşullarını içeren yağış değişikliklerine duyarlı bölgelerden biridir. Bu çalışmada, İç Anadolu bölgesinde yer alan Sivas İl’inde 1964-2018 periyodu boyunca çeşitli zaman ölçeklerinde (1, 3 , 6, 12 aylık) kuraklık olayları incelenmiştir. Kuraklık koşullarını belirlemek için Standart Yağış İndeksi (SPİ) ve kümülatif sapma eğrisi teknikleri kullanılmıştır. Sonuçlar, çalışma alanında nemli ve kurak dönemlerin döngüsel bir karakter gösterttiğini ortaya koymuştur. Ancak son zamanlarda kurak koşulların frekanslarında artma eğiliminde olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmada kullanılan yağış serilerinin analizleri, bölgenin yağış özelliklerinin dikkate alınan kayıt dönemi için uzun süreli ve sık kuraklık olayları ile karşılaşıldığını göstermektedir. Araştırma sahasının bir kısmında yıllık yağış toplamlarında önemsiz düzeyde bir azalma gerçekleşmiş olsa da yağış paterninin değiştiği anlaşılmaktadır. Kümülatif sapma ve SPİ sonuçları, 1964-2018 döneminde Sivas İlinde önemli sayıda kurak periyodun yaşandığını ortaya koymuştur. Bu sonuçlara göre son on yılda yağışlar istasyonların tamamında azalmıştır.Keywords
İklim Değişkenliği, Kuraklık, Standart Yağış İndeksi, Sivas

Abstract

Drought is a normal and repetitive feature of the climate and occurs in all climatic regions, but its properties vary significantly from region to region. Due to its environmental and socio-economic effects, it is one of the most important natural events to focus on. Central Anatolia region, is one of the sensitive to precipitation changes, including drought conditions in Turkey. In this study, drought events in various time scales (1, 3, 6, 12 months) were examined in Sivas Province in the Central Anatolian region during the period 1964-2018. Standardized Precipitation Index (SPİ) and cumulative deviation curve techniques were used to determine drought conditions. The results revealed that moist and dry periods show a cyclical character in the study area. However, it has recently been determined that dry conditions tend to increase in their frequencies. Analyzes of precipitation series used in this study show that long-term and frequent drought events are encountered for the recording period in which the precipitation characteristics of the region are taken into consideration. It is understood that although there is a slight decrease in annual precipitation totals in a part of the research area, the precipitation pattern has changed. Cumulative deviation and SPİ results reveal that a significant number of arid periods were experienced in Sivas Province in the 1964-2018 period. According to these results, precipitation has decreased in all stations in the last ten yearsKeywords
Climate Variability, Drought, Standard Rainfall Index, Sivas

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri