Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YEMEK SOSYOLOJİSİNİN PERSPEKTİFİNDEN GÜNDELİK GURMELER: BATMAN ÖRNEĞİ
(EVERYDAY FOODIES FROM THE PERSPECTIVE OF FOOD SOCIOLOGY: THE CASE OF BATMAN )

Author : Gülsüm HEKİMOĞLU    
Type :
Printing Year : 2020
Number : Sociology-Psychology-Philosophy (71)
Page : 587-599
30    16


Summary

Çalışma, yemek sosyolojisinin izinden gidilerek toplumsal değişimle ilgili ipuçlarını yakalamayı amaçlamıştır. Böylece mutfaktaki değişimlerden yola çıkılarak yemek eksenli sosyolojik bir fotoğraf ortaya koymak hedeflenmiştir. Bu motivasyonla; ekonomi, zaman ya da sağlık konularında kendilerini sınırlı hissetseler de yemeğe yönelik özel ilgisi, bilgisi ve kaygısı bulunan, profesyonel olmasa da bir çeşit gündelik gurme gibi yaşayan Batmanlılar irdelenmiştir. Sosyolojik olarak heterojen bir yapıya sahip olan, sınır bölgesine yakın olması sebebiyle içinde birçok mülteci barındıran kent, çalışmanın amacı için ideal bir çalışma alanı oluşturmuştur. Bu doğrultuda, Batmanlı olan ve/ya uzun yıllardır Batman’da yaşayan kişilerle nitel araştırma metodunun sağladığı olanaklarla derinlemesine mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgulardan yola çıkılarak görüşmecilerin yemeği bir sosyal beyan olarak görüyor oldukları anlaşılmıştır. Dini inanç; oldukça basit, biyolojik ve sıradan bir eylem gibi görünen yeme-içme davranışını belirlemektedir. Yemek medyası; katılımcıların edim, beğeni ve tercihlerini etkilemektedir. Çalışmada ‘gündelik gurme’ olarak adlandırılan görüşmecilerin, gurme kaygılarının oluşmasını sağlayan belli bir gelir düzeyi vardır. Bu maddi imkânlarıyla katılımcılar, mekânsal bir ayrımlaşmaya doğal olarak gitmektedirler. Güvenilir gıda konusu, görüşmecilerin ortak hassasiyetlerinden biridir. Ayrıca katılımcılar, yemek üzerinden inşa olan yeni küresel kimliklere ilgilidir. Sosyal dinamiğe bağlı olarak mutfağın sınırları yeniden çizilip durmaktadır.Keywords
Yemek Sosyolojisi, Toplumsal Değişme, Beslenme, Batman, Gündelik Gurme

Abstract

The study has aimed to catch clues about social change by following the footsteps of food sociology. Thus, based on the changes in the kitchen, it is aimed to present a sociological photograph based on food. With this motivation, the Batman people, who feel limited but who have interest, knowledge and anxiety about food, and who live as a kind of ‘everyday foodies’ even if they are not professional, are examined. In this regard, in-depth interviews were conducted with people living in Batman, an ideal study area for research, with the opportunities provided by the qualitative research method. Based on the findings, it was understood that the interviewers saw the meal as a social decleration. Religious belief determines the eating-drinking behavior. Food media affect participants' behaviors, tastes and preferences. The so-called 'everyday foodies’ interviewed in the study have a certain level of income that causes gourmet concerns. With these financial possibilities, the participants naturally go to a spatial distinction. The subject of reliable food is one of the common precision of the interviewees. In addition, participants are concerned with new global identities built through food. Depending on the social dynamic, the borders of the kitchen are being redrawn.Keywords
Food Sociology, Social Change, Nutrition, Batman, Everyday Foodies

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri