Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


CEM YILMAZ FİLMLERİNİN DİN VE DEĞERLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (G.O.R.A., A.R.O.G. VE ARİF V 216 ÖRNEĞİ)
(RESEARCH ON MOVIES OF CEM YILMAZ ACCORDING TO RELIGION AND VALUES (EXAMPLE OF G.O.R.A., A.R.O.G., AND ARİF V 216) )

Author : Bilal YORULMAZ   - Tuğba SARIMSAKCI AKAR  
Type :
Printing Year : 2020
Number : Theology (71)
Page : 1087-1103
1129    991


Summary

Günümüzde sinema filmleri en güçlü kitle iletişim araçlarından biridir. Sinema filmleri; sinema salonlarındaki gösterimleri, televizyon kanallarında ve internet ortamındaki yayınları veya sosyal medya paylaşımları ile milyonlarca izleyiciye ulaşabilmektedir. Filmlerde yaş kısıtlaması olsa dahi, bu kısıtlamalar internet ortamında kolaylıkla aşılmaktadır. Sinema filmlerinde kullanılan dil ve gösterilen davranışlar, çok farklı kitlelere ulaşmakta, onlar üzerinde olumlu veya olumsuz etkiler bırakabilmektedir. Bu araştırmamızda, Cem Yılmaz’ın senaristliğini üstlendiği ve başrol oyuncusu olduğu üç filmi “G.O.R.A.”, “A.R.O.G.” ve “Arif V 216” -gişede elde ettikleri başarı da dikkate alınarak- din ve değerler açısından değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, dinle ilgili iletilere filmlerde çok az yer verildiği, din ile ilgili sözel iletilerin günlük konuşma dilinin bir parçası olarak kullanıldığı ve bu kullanımların genel olarak dindar kişilik temsiline ilişkin olmadığı; toplum değerlerine aykırı olabilecek cinsellik imalarına sıklıkla yer verildiği ve eşcinselliğin sıradanlaştırıldığı; şiddetin, küfrün ve hakaretin meşrulaştırıldığı görülmüş, dolayısı ile insanları güldürmek amacıyla çekilen söz konusu filmlerin toplum üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabileceği öngörülmüştür. Ancak bununla birlikte, dini değerlerin komedi unsuru olarak kullanılmaması, eski yerli komedi filmlerinden aşina olduğumuz olumsuz dindar tipolojisine yer verilmemesi, yardımlaşma, kardeşlik ve dostluk gibi değerlerin yüceltilmesi bu filmlerin öne çıkan olumlu yönlerindendir.Keywords
GORA., AROG., ArifV216, Din ve Değerler, Sinema ve Din

Abstract

Movies are one of the most widely used areas of mass media. Movies can reach audiences of millions through its screenings in the cinemas, broadcasting on television channels or on the internet or shared on social media. Even if movies have age restrictions, these restrictions are easily overcome on the internet. The language used and the behaviors shown in the movies reach very different audiences and may have positive or negative effects on them. This research of Cem Yılmaz’s three films, "G.O.R.A.", "A.R.O.G." and “Arif V 216” considers their success at the box office and evaluated them in terms of religion and values. The result of the research into these three movies indicate that religion-related values are given very little. Verbal messages about religion are used as part of the daily speaking language and are generally not related to a particular religious personality representation. Sexual implications that may violate social values are frequently used and homosexuality is commonplace, and violence, swearing, and insult are shown as a normal behavior. Therefore, it has been shown that the films may have a negative impact on society. However, the prominent positive aspects of the films are the fact that religious images are not used as a comedy element; there is not any negative image of religious people that we are familiar with in the old Turkish comedy films, or of the glorification of values such as solidarity, brotherhood and friendship.Keywords
G.O.R.A., A.R.O.G., Arif V 216, Religion and Values, Religion and Film.

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri