Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


UNDERSTANDING HADITH AND APPLYING TECHNIQUE OF ‘5 W's AND THE H’ TO THE HADITH OF ‘HOLDING MU’AZ’S HANDS’ IN CONTEXT OF EDUCATION
(UNDERSTANDING HADITH AND APPLYING TECHNIQUE OF ‘5 W's AND THE H’ TO THE HADITH OF ‘HOLDING MU’AZ’S HANDS’ IN CONTEXT OF EDUCATION )

Author : Ramazan DİLER   - Mustafa IŞIK  
Type :
Printing Year : 2020
Number : Theology (71)
Page : 1024-1037
33    15


Summary

Hadisler, Kuran’dan sonra dinin anlaşılmasına kaynaklık eden en önemli metinlerdir. Tarihi belgeler olarak hadislerin, kendi bağlamı göz önünde tutularak, günümüzde yeniden incelenmesinin, açıklanmasının ve değerlendirilmesinin önem arz ettiği düşünülmektedir. Bu anlama etkinliğine dönük olarak, sosyal bilimlerde kullanılan bazı yöntem veya tekniklerin kullanılmasının önemli olduğu söylenebilir. Bu çalışmada, gazetecilikte kullanılan 5N1K tekniği “Muaz’ın elini tutma hadisi” örneğinde denenmeye çalışıldı. Bu teknikte kullanılan kim/kime, ne, nerede, ne zaman, niçin, nasıl soruları soruldu ve literatüre uygun olarak cevaplandırılmaya çalışıldı. İnsanlığa sunduğu ilahi mesajı ile hayatın her alanına önem atfeden Hz. Peygamber, eğitim-öğretime de ayrı bir önem vermiş; ‘Ben öğretmen olarak gönderildim’ demiştir. Bundan dolayı hadisteki olay ve olgular, günümüz eğitim bilimlerinin verileriyle değerlendirildi.Keywords
Hadis, Din Eğitimi, Haber, Anlama, 5N1K,

Abstract

Hadiths are the most important texts that lead to the understanding of religion after the Qur'an. It is thought that the re-examination, explanation and evaluation of the hadiths as their being historical documents and considering their context are important today. Regarding this understanding activity, it may be said that it is important to use some methods or techniques used in social sciences. In this study, The 5 W's and the H technique used in journalism was tried to apply to the example of “hadith of holding Mu’az’s hands". At first, questions of who / to whom, what, where, when, why and how were asked as usually used in this technique and tried to be answered in accordance with the literature. The Prophet attributing importance to every field of life with his divine message to humanity also gave a special importance to education and "I was sent as a teacher," he said. Therefore, events and facts in the hadith were evaluated by means of the data of today's educational sciences.Keywords
Hadith, Religious Education, 5 W's and the H, News, Understanding.

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri