Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ANTİK PANKREAS SPORUNDA ŞİDDET UNSURLARI
(VIOLENCE FACTORS IN ANTIQUE PANCREAS SPORTS )

Author : Lale ARAS   - Osman İMAMOĞLU  
Type :
Printing Year : 2020
Number : Art-Architectural-Archaelogy (71)
Page : 350-358
16    10


Summary

Bu çalışmanın amacı antik dönemlerde pankreas sporundaki şiddet unsurlarının araştırılmasıdır. Pankrasyon özü itibariyle bedene dokunuş gerektiren (tam temaslı, göğüs göğse) bir dövüş sanatıdır. Tam olarak kökeni bilinmemekle beraber Milattan önce 648 yılında Yunan Olimpiyatlarına tanıtılan bir spor etkinliğidir. Şiddet kendine, bir başkasına veya bir nesneye zarar verme ve yıkıcı davranışlar olarak tanımlanabilir. Antik boks ve antik güreş tekniklerini içeren karma bir dövüş sporu olarak pankrasyon, rakipte kalıcı hasar veya ölümle sonuçlanabilecek şiddet içermektedir. Bu dövüşün yapılış amacında savaşa hazırlık ve savaşmak olduğu gibi savaşı durdurma ve ateşkes sağlama da rol oynamaktadır. Savaşı durdurmak için olimpiyat oyunları düzenlenerek halkın dikkati savaştan eğlenceye çekilmeye çalışılmıştır. Bunun altında dini sebepler de yatmaktadır. Şiddet yaşantısını arzulama, korkuyla ve tehlikeyle baş etmek için onunla yüzleşmek isteğinin bir sonucu olabilir. Eski çağlarda Pankreas dövüş sporunda şiddet istenen ve tekrar edildikçe keyf alınan bir aktivite haline geldiği düşünülmektedir. Pankreas sporundaki şiddet o çağlardaki şartla göz önüne alınarak daha kapsamlı bir çalışmaya konu olabilir.Keywords
Pankrasyon, Antik Yunan Sporu, Sporda Şiddet, Karışık Dövüş Sanatları

Abstract

The aim of this study is to investigate the elements of violence in pancreatic sports in ancient times. It is a martial art that requires touch to the body (hand to hand: full contact) in essence. Although its exact origin is not known, it is a sports event introduced to the Greek Olympics in 648 BC. Violence can be defined as self-harming and destructive behavior. As a mixed fighting sport involving ancient boxing and ancient wrestling techniques, the pancreas contains violence that can result in permanent damage or death to the opponent. The purpose of this fight is to prepare and fight for the war, as well as to stop the war and provide a ceasefire. In order to stop the war, Olympic Games were organized to attract the attention of the public from the war. Religious reasons underlie this. In ancient times, It is thought that in the pancreas fighting sport, it becomes an activity that is desired and enjoyed as it is repeated on violence. Violence in pancreatic sports may be the subject of a more comprehensive study considering the conditions in those years.Keywords
Pankration, Ancient Greek Sport, Violence in Sports, Mixed Martial Arts

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri