Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PTT’NİN POSTA KATILIM BANKACILIĞI SENARYOSUNUN SWOT ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRMESİ
(EVALUATION OF PTT’S POSTAL PARTICIPATION BANKİNG SCENARIO BY SWOT ANALYSIS )

Author : Serkan AYCiL    
Type :
Printing Year : 2020
Number : Business-Economics-Tourism-Social Work (71)
Page : 817-831
70    42


Summary

Katılım bankacılığı, son yıllarda önemi artan ve mevduat bankalarına alternatif olarak geliştirilen bir bankacılık yöntemidir. Katılım bankacılığında faizin yerini finansal girdi olarak kâr zarar ortaklığı almaktadır. Katılım bankaları çeşitli nedenlerle atıl durumda kalan iktisatta yastık altı (iddihar) olarak tabir edilen para veya parayla ifade edilen değerlerin, faizsiz bankacılık ilkesiyle ekonomik dolaşıma dâhil edilmesini ve ihtiyaç duyanlara fon olarak kullandırılması amacını gütmektedir. İslâm inancı faizi karşılığı olmayan haksız kazanç olarak nitelendirmektedir. Bu nedenle katılım bankaları faize hassasiyet gösteren kesimlerin ihtiyaçlarını karşılama bağlamında tercih sebebi olabilmektedir. Bu araştırmada, PTT hizmetlerine katılım bankacılığı fonksiyonu eklenmiş ve oluşabilecek olası senaryo analiz edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada literatür çerçevesinde, posta şubeleri üzerinden ajans bankacılığı faaliyetinde bulunan ve posta katılım bankacılığı vizyonuyla katılım bankaları arasında yerini almayı planlayan Posta Telgraf Teşkilatı Anonim Şirket’inin PTTBank’tan katılım bankacılığına geçiş seyri ele alınmıştır. SWOT analizi yapılarak, Posta katılım bankacılığı uygulamasının Güçlü ve Zayıf yanlarıyla Fırsat ve Tehditleri değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre PTTBank’ın katılım bankasına dönüştürülmesinin sosyo-ekonomik düzeyde sağlayacağı yararların fazla olduğu ve olası senaryonun uygulanabilir olduğu ortaya koyulmuştur.Keywords
Katılım Bankacılığı, Posta Katılım Bankası, Finansal içerme, Riba, SWOT Analizi

Abstract

Participation banking is a banking method that has increased in recent conditions and is an alternative to deposit banks. In participation banking, interest is replaced by profit and loss as a financial input. Participation banks are not required for economical use with the principle of interest-free relation, with the money or money expressed as under-pillow (claim) in economics, which remains idle for various reasons. Islamic belief describes interest as an unfair gain that does not correspond. This entry participation banks may be the reason for the preference of the groups that show sensitivity to interest to the official welcome. In this study, it is aimed to be analyzed to add participation banking functions to PTT services. In the research literature, the transition course from PTTBANK, which operates in agency banking through postal branches and plans to take its place among participation banks with its vision of postal participation banking, is addressed. Strengths and Weaknesses, Opportunities and Threats of PTT participation banking application were evaluated by SWOT analysis. It turns out that transforming PTTBank into participation bank has many socio-economic benefits and is the reason.Keywords
Participation Bank, Posta Participation Bank, Financial inclusion, Riba, SWOT Analysis

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri