Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ANNE-BABALARIN KORONA-VİRÜS (COVİD-19) SALGINI SÜRECİNDE AİLE YAŞANTILARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
(PARENTS' VIEWS ON THE FAMILY LIVES IN THE CORONA-VIRUS (COVID-19) OUTBREAK PROCESS )

Author : Mehmet BAŞARAN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : Education (71)
Page : 668-678
382    245


Summary

Bu araştırmanın amacı 2019 yılının sonlarında ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Covid-19 pandemisi sürecinde, anne-baba ve çocukların nasıl etkilendiğine ilişkin bir durum tespiti yapmaktır. Araştırmada nitel desenlerden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak çevrimiçi form aracılığıyla uygun kartopu örnekleme yöntemiyle belirlenen 19 anne ve 7 baba olmak üzere toplam 26 ebeveynin görüşleri alınmıştır. Elde edilen veriler içerik analiz ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucu ebeveynlerin bu süreçten hem olumlu ve hem de olumsuz olarak etkilendiği görülmüştür. Ebeveynlerin bu sürecin olumsuz etkisi olarak ifade ettiği görüşleri psikolojik sorunlar, sağlık sorunları ve eğitim sorunları olmak üzere üç kategori altında ele alınmıştır. Ebeveynlerin bu sürecin olumlu etkisi olarak ifade ettiği görüşleri ise artan aile içi etkileşim kategori altında incelenmiştir. Araştırma sonuçları göz önüne alındığında aile, ebeveynler ve çocuklara ait hangi değişkenlerinin bu sonuçları etkilediği hakkında daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç vardır.Keywords
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Korana Virüs (Covid-19), Ebeveyn

Abstract

The aim of this study is to examine the views of parents about their family life in the home environment during the Covid-19 outbreak that spread around the world in late 2019. Case study, one of the qualitative method, was used in the research. As a data collection tool, opinions of 26 parents, including 19 mothersand 7 fathers determined by the appropriates now ball sampling method, were received through the online form. The data obtained wer eanalyzed by content analysis. As a result of the analyzes, it was seen that parents were affected both positively and negatively by this process. Parents' views expressed as negative effects of this process are discussed under three categories: psychological problems, health problems and education problems. The views expressed by parents as a positive effect of this process were examined under the category of increased family interaction. Considering the results of the research, extensive research is needed about which variables of family, parents and children affect these results.Keywords
Child Development and Education, Coronavirus Disease (Covid-19), Parent

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri