Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ULUSLARARASI GÜVENLİKTE BİR TEHDİT UNSURU OLARAK BİYOLOJİK SİLAHLAR
(BIOLOGICAL WEAPONS AS A THREAT TO INTERNATIONAL SECURITY )

Author : Hulusi Ekber KAYA    
Type :
Printing Year : 2020
Number : History-Political Sciences-Geography (71)
Page : 245-256
24    12


Summary

Kitle imha silahları, geçmişte olduğu gibi günümüzde de uluslararası güvenlik için önemli bir tehdit unsuru olmaya devam etmektedir. Özellikle 2019 yılında Çin’de başlayan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını, devletlerin böyle bir biyolojik olaya hazırlıklı olmadığını göstermiş ve biyolojik silahlar ile ilgili birtakım teorilerin oluşmasına neden olmuştur. Biyolojik silahların düşük maliyetlerle elde edilmesi ve teknolojinin hızla ilerlemesi ile gelişen mikrobiyoloji ve genetik çalışmaların hız kazanması, terör gruplarının biyolojik ajanlara erişimini kolaylaştırmakta ve bu silahlar terörist saldırılar için cazip hale gelmektedir. Tüm bunların neticesinde de biyoterörizm dünya gündemine taşınmaktadır. Biyolojik silahlara sadece terör gruplarının ilgisi olmamıştır, aynı zamanda devletler de biyoteknolojiye ilgi göstermektedir. Bu nokta da devletlerin biyolojik silahlara yönelmesi ve olası bir devlet terörünü akıllara getirmektedir. Savaş ajanlarını içeren herhangi bir biyoterörist olayın doğası oldukça öngörülemez ve önlenmesi de zordur. Bu çalışmada, uluslararası güvenliği tehdit eden kitle imha silahlarından biyolojik silahlar açıklanarak, bu silahların nasıl tehdit oluşturabileceği ve uluslararası sistemde bunlara karşı nasıl bir savunma mekanizması geliştirilmeye çalışıldığına değinilecek ve son olarak da Covid-19 pandemisine yönelik bir takım iddialara cevaplar aranacaktır.Keywords
Uluslararası Güvenlik, Biyolojik Silahlar, Biyoterörizm, Covid-19

Abstract

Weapons of mass destruction continue to be an important threat to international security today, as they did in the past. The Covid-19 epidemic, which started in China in 2019 and affected the world in a short time, showed that states are not prepared for such a biological event and caused some theories related to biological weapons. Acquisition of biological weapons at low costs and the rapid advancement of technology and the acceleration of microbiology and genetic studies facilitate terrorist groups' access to biological agents and these weapons become attractive for terrorist attacks. As a result of all this, bioterrorism is carried on the world agenda. Terrorist groups have not only been interested in biological weapons, but states have also shown interest in biotechnology. This point brings to mind the fact that states turn to biological weapons and a possible state terror. The nature of any bioterrorist incident involving war agents is quite unpredictable and difficult to prevent. In this study, biological weapons from mass destruction weapons that threaten international security will be explained, how these weapons can pose threats and how to develop a defense mechanism against them in the international system, and answers to some claims about Covid-19 pandemics will be sought.Keywords
International Security, Biological Weapons, Bioterrorism, Covid-19

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri