Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SEMAVİ DİNLER BAĞLAMINDA KUDÜS
(JERUSALEM IN THE CONTEXT OF ABRAHAMIC RELIGIONS )

Author : Hüseyin KÖFTÜRCÜ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : Theology (71)
Page : 1054-1061
29    14


Summary

Dinler Tarihinde Semavi olarak nitelendirilen Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam için kutsallık ifade eden birçok detay Kudüs’te bir araya gelmiştir. Bu üç dini gelenekte Kudüs dostluk şehri olarak anılmıştır. Yahudi tarihi Hz. İbrahim ve oğlu İshak ile başlamıştır. Kendilerine vaat edilen Kenan diyarından yaşadıkları açlık ve zor şartlar sebebiyle ayrılan Yahudiler Mısır’a yerleşmişlerdir. Burada yaşadıkları kölelik ve eziyetten kurtulmak amacıyla Hz. Musa’nın önderliğinde tekrar geri dönmüşlerdir. Kral Davut Yahudileri bir araya getirerek Filistinlileri yenmiş, Süleyman ise halkının milli ve dini hayatında önemli bir yeri olan Kudüs’teki tapınağı inşa etmiştir. Tapınak ilk olarak Babil’liler daha sonra da Romalılar tarafından yıkılmıştır. Hıristiyanlığın kurucusu Hz. İsa Filistin’in Nasıra kasabasında doğmuş ve Kudüs’te yaşamını sürdürmüştür. Otuz yaşlarında tebliğ faaliyetine başlayan Hz. İsa, Zeytin Dağında vaaz ederek kendisine inananlarla birlikte son akşam yemeğini yemiştir. Yapmış olduğu söz konusu tebliğ faaliyetleri, Onun hayatında Tapınak’ın ve böylece Kudüs’ün ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Hz. İsa’nın Kudüs’e karşı göstermiş olduğu bu ilgi, her zaman gündemini korumuştur. Bundan dolayı Kudüs, Hristiyanların hac ritüellerini yerine getirdikleri bir mekân haline gelmesi hasebiyle daima kutsal olarak kabul edilmiştir. İslam inancına göre ise bereket ve mübarek anlamına gelen Kudüs, Müslümanların ilk kıblesi olarak inanılmaktadır. Ayrıca İsra ve Miraç hadiseleri Kudüs’te meydana gelmiştir. Kudüs Mescid-i Aksa’yı ve Hz. İbrahim’den bu yana birçok peygamberi barındırmasından dolayı Müslümanlar Kudüs’e büyük önem vermişlerdir. Bu tebliğde Kudüs’ün semavi dinler açısından örtüşen veya ayrışan yönleri göz önünde bulundurularak önemi ele alınacaktır.Keywords
Kudüs, Yahudilik, Hıristiyanlık, İslam, Mescid-i Aksa.

Abstract

Many details expressing holiness for Judaism, Christianity and Islam, which are described as Heavenly in the History of Religions, have come together in Jerusalem. In these three religious traditions, Jerusalem was is called the city of friendship. Jewish history starts with Hadrat Abraham and his son Isaac. The Jews who left the land of Canaan promised to them because of their hunger and difficult conditions settled in Egypt. The Jews who left the promised land of Canaan because of hunger and difficult conditions settled in Egypt. They came back under the leadership of Hz. Moses, in order to get rid of the slavery and torture that they were exposed of there. King David brought Jews together and defeated Palestinians and Solomon built the temple in Jerusalem, which had an important place in the national and religious life of his people. The temple was destroyed first by the Babylonians and later by the Romans. Jesus, the founder of Christianity, was born in Nazareth, a Palestinian town, and lived in Jerusalem. Jesus, who started his activities at the age of thirty, ate his last dinner with his believers, then preached by climbing on the Olive Mountain. The notification activities reveal how important the Temple and in this way Jerusalem were in his life. This interest in Jerusalem has always kept its agenda. For this reason, Jerusalem has always been considered by Christians as sacred, because it was a pilgrimage location for them. According to the Islamic belief, Jerusalem, which means abundance and blessing, is believed to be the first qibla of Muslims. In addition, the events the Miracle of Al-Isra and Miraj occurred in Jerusalem. Muslims place importance on Jerusalem because of Masjid Al-Aqsa and lots of prophets lived in Jerusalem since Abraham. In this declaration, the importance of Jerusalem in terms of overlapping or diverging aspects will be discussed.Keywords
Jerusalem, Judaism, Christianity, Islam, Masjid al-Aqsa.

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri