Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞLAMINDA DEVLETİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ: TÜRKİYE, ABD, İNGİLTERE, FRANSA VE ALMANYA ÖRNEĞİ
(DIGITAL TRANSFORMATION OF THE STATE IN THE CONTEXT OF THE NEW COMMUNICATION TECHNOLOGIES: THE EXAMPLE OF TURKEY, USA, ENGLAND, FRANCE AND GERMANY )

Author : Zeynep Benan DONDURUCU   - Mustafa YILMAZ - İhsan KARLI  
Type :
Printing Year : 2020
Number : Business-Economics-Tourism-Social Work (71)
Page : 924-938
16    11


Summary

Yeni iletişim teknolojilerinin gelişimi; devlet, demokrasi ve yurttaş ilişkisinde dijital hizmet sunumu ve vatandaş odaklı katılım pratiklerini merkeze alan önemli bir dönüşümün gerçekleşmesine neden olmuştur. Yaşanan bu dönüşümün uluslararası boyutta bir karşılaştırmasını gerçekleştirmek amacıyla, Türkiye’deki e-devlet uygulamalarıyla, yönetişim yaklaşımında Anglo-Amerikan geleneğin temsilcileri olan ABD ve İngiltere ile Avrupa Birliği’nin kurucu ülkeleri olan Fransa ve Almanya’nın e-devlet hizmetlerine yönelik karşılaştırmalı bir analiz gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, Türkiye’nin e-devlet uygulamalarının hizmet odaklı olmasına karşın, diğer ülkelerin hizmet, bilgilendirme ve katılım merkezli uygulamalara sahip olduğu saptanmıştır .Bu bağlamda, Türkiye’nin e-devlet hizmetleri için katılımcılık/yurttaş etkileşimi pratiklerinin geliştirilmesi faydalı olacaktır.Keywords
Yeni İletişim Teknolojileri, e-yönetişim, e-devlet, e-katılım, Yurttaş Etkileşimi

Abstract

The development of new communication technologies has led to an important transformation in the relationship among the state, democracy, and the state that revolves around the digital provision of services and citizen-centered participation practices. In order to provide an international level comparison of this transformation, we conducted a comparative analysis of e-state services between Turkey and the US and England (as representatives of the Anglo-American tradition) as well as between Turkey, France and Germany (as founding states of the European Union). Our research has revealed that while the e-state services in Turkey focus on the provision of services, the other countries emphasize the provision of services, the provision of information and the participation of the citizenry. In this context, it would be useful for Turkey to develop practices that emphasize participation and state-citizen interaction in the provision of e-state services.Keywords
New Communication Technologies, e-state, e-governance, e-participation, State-citizen Interaction.

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri