Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE'DE ARTAN KURAKLIK VE OLASI SONUÇLARI: SUSUZLUK, KITLIK VE EKONOMİK KRİZ
(INCREASED DROUGHT AND POSSIBLE RESULTS IN TURKEY: LACK OF WATER, SCARCITY AND ECONOMİC CRISIS )

Author : Salman ÖZÜPEKÇE    
Type :
Printing Year : 2020
Number : History-Political Sciences-Geography (71)
Page : 278-285
28    11


Summary

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri, kuraklık meselesinin Türkiye’de en sık görülen 31 afet içerisinde etkisi ve şiddeti en fazla olanı olduğunu ortaya koymaktadır. Bu tespite rağmen Türkiye’nin detaylı bir Kuraklık Yönetim Planı'nın bulunmaması, söz konusu meselenin olumsuz etkilerinin artmasında önemli bir kaynaktır. Kuraklığın olumsuz etkilerinden birisi de, gıda arzında sıkıntılar yaşanması ve artan enflasyondur. Bu çalışmada kuraklık meselesi ile gıda arzı ve enflasyon arasındaki ilişkiler ortaya konulmuştur. Elde edilen sonuçlar, kuraklık meselesinin Türkiye gibi enflasyon meselesinin ciddi problem olduğu bir ülkede, enflasyonu tetiklediğini göstermektedir. Ziraat Mühendisleri Odası‘nın 2018 yılı buğday durumu raporuna göre, Türkiye’de ortalama buğday verimi 277 kg/dekardır. Buna mukabil 2008 yılında Türkiye’nin genelinde meydana gelen kuraklığın önemli etkisine bağlı olarak buğday bitkisinin verimi 57 kg düşerek 220 kg/dekar olmuştur. Bu durum beraberinde enflasyon rakamlarına yansımıştır. Bu konuda alınacak önlemlerin başında ise, konunun uzmanı araştırmacılar tarafından çiftçiler ile yakın temas halinde olan ve güncel teknolojiler kullanan kuraklık izleme merkezlerinin arttırılmasıdır.Keywords
Enflasyon, Gıda Arzı, Kuraklık, Türkiye.

Abstract

Officials of the General Directorate of Meteorologyrevealthatthedroughtissue is themostcommon in Turkey, withthemostimpactandseverity of 31 disasters. Despitethisdetermination, theabsence of a detailedDrought Management Plan in Turkey is an importantsource of increasingthenegativeeffects of theissue. One of thenegativeeffects of drought is theproblems in foodsupplyandincreasedinflation. Inthisstudy, relationsbetweenthedroughtissueandfoodsupplyandinflationwererevealed. Theresultsshowthatthedroughtissuetriggersinflation in a countrywheretheissue of inflation, such as Turkey, is a serious problem. Accordingtothe 2018 wheatstatusreport of theChamber of AgriculturalEngineers, theaveragewheatyield in Turkey is 277 kg/decares. On theotherhand, duetothesignificanteffect of drought in turkey in 2008, theyield of thewheatplantfellby 57 kg to 220 kg/decar. This is reflected in theinflationfigures. One of themeasuresto be taken in thisregard is theincrease of droughtmonitoringcentersthatare in closecontactwithfarmersbyexpertresearchersanduseup-to-datetechnologies.Keywords
Inflation, FoodSupply, Drought, Turkey.

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri