Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


CUMHURİYET DÖNEMİ KONUT MİMARİSİNDE İDEAL BİR MEKÂN (OKUMASI) ÖRNEĞİ: YAPI KOOPERATİFLERİ
(AN IDEAL SPACE IN REPUBLICAN RESIDENTIAL ARCHITECTURE (READING) EXAMPLE: HOUSING COOPERATIVES )

Author : Hüma BAKIR DOĞRU    
Type :
Printing Year : 2020
Number : Art-Architectural-Archaelogy (71)
Page : 359-366
21    12


Summary

Konut ihtiyacı ve üretimi insanoğlu var oldukça son bulmayacak bir gerçektir. Dinamik bir kavram olan konutun, çevre, kullanıcı, bütçe ile şekillenmesinin yanı sıra toplumsal gelişmelerle de doğrudan ilişkisi bulunmaktadır. Bu bağlamda tarım devrindeki konutun referansları ile endüstri devrindeki kullanıcı beklenti ve ihtiyaçları farklılaşmaktadır. Tarihsel süreç içerisinde biçimi ile yapım sisteminin yanı sıra iç mekân ve donanımı da dönüşerek yirminci yüzyıla gelen konut, kullanıcısının statü ve beklentilerine göre şekillenmeye başlamıştı. 20. yy pek çok alanda gelişmelere sahne olurken yeni siyasal düzen ve dönüşen toplumun konuttan beklentileri de dönüşüme uğramıştır yeni kurulan ya da büyüyerek ulaşım sistemine dahil olan kentler göç almaya başlamış ve bu göç neticesinde oluşan nüfus için konut arzı ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada genç Türkiye Cumhuriyetinin devletçi ilkeler bağlamında kalkınma hamleleri ve bu hamleleri hayata geçirirken yurttaşı için idealize edilmiş yaşam koşulları sunan çalışma ve barınma modellerinin arayışını konu edinmektedir.Keywords
Cumhuriyet dönemi, kooperatif, konut mimarisi

Abstract

It is a fact that housing needs and production will not end as long as human beings exist. The dwelling-house, which is a dynamic concept, has a direct relationship with social developments as well as being shaped by the environment, user and budget. In this context, the references of the housing in the agricultural period and the expectations and needs of the users in the industrial period differ. In the historical process, the interior space and equipment, as well as the building system, transformed into the twentieth century, and began to take shape according to the status and expectations of its users. While the 20th century has witnessed developments in many areas, the new political order and the expectations of the transformed society from the housing have also been transformed, and the newly established cities that have grown into the transportation system have started to receive immigration, and housing supply has emerged for the population formed as a result of this immigration. Development moves in the statist policies of the young Republic of Turkey in the context of this study and this study moves offering idealized living conditions for its citizens to life and is the subject of seeking shelter model.Keywords
the Republican Era, cooperatives, residential architecture

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri