Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HADİSTEKİ ‘YEDİ GÜZEL ADAM’IN KUR’AN-I KERİM’DEKİ İZDÜŞÜMLERİ
(THE PROJECTION IN QURAN OF THE SEVEN BEAUTIFUL MAN IN THE HADITH )

Author : Mustafa IŞIK    
Type :
Printing Year : 2020
Number : Theology (71)
Page : 1073-1086
30    22


Summary

Bir hadiste ‘yedi sınıf kişinin kıyamet gününde özel ilgi göreceği’ haber verilmektedir. Haberin sübutu sened ve metin açısından da ele alınsa da Kur’an’a uygunluğuna bakılması gerekir. Biz, bu haberin Kur’an-Sünnet bütünlüğü açısından, Kur’an-ı Kerim’deki izdüşümlerini tesbit etmeye çalıştık. Tesbitlerimiz ‘göreceli’ olmakla birlikte bir alt-yapı üzerine kurulmuş olup bir arka-plana dayanmaktadır. Hadislerin, vahyin somut hali olan Kur’an’dan bağımsız olmasını düşünemeyiz. Bizim Kur’an’la olan ilgimizin derecesi ise bu bağların kurulmasına yardımcı olacaktır. Yüce Allah Elçisi’nin maddeleştirerek muhataplarına sunduğu bu cümlelerin vahiy birikiminin ürünü olduğunu düşünüyoruz. Bu düşüncenin ne kadar gerçekçi olup olmadığı makale içinde ortaya konulmaya çalışılacaktır.Keywords
Hadis, yedi sınıf, kıyamet günü, arşın gölgesi, adalet, sadaka.

Abstract

In one hadith it is reported that seven classes of people will receive special attention on the doomsday. Even though the thubut (the authenticity of the hadith) is handled in terms of sanad and matn, it is also necessary to look at its suitability with the Quran. We tried to determine the projections of this hadith in the Quran in terms of the Qur’an-Sunnah integrity. Although our determinations are relative, they are built on an infrastructure and are based on a background. We can never think that hadiths are independent of the Qur’an, the concrete form of revelation. The degree of our interest with the Qur’an will help to establish these ties. We think that these sentences sent by the Saint Prophet to his interlocutors are the product of the accumulation of revelation. Whether this idea is realistic or not will be tried to be revealed in the article.Keywords
Hadith, Seven Classes of People, Doomsday, The shadow of the ninth heaven, Justice, Charity.

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri