Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PALEOLİTİK VE NEOLİTİK ÇAĞDA ORTA KIZILIRMAK HAVZASI
(MIDDLE KIZILIRMAK BASIN IN PALEOLITHIC AND NEOLITHIC AGE )

Author : Veli ÜNSAL    
Type :
Printing Year : 2020
Number : History-Political Sciences-Geography (71)
Page : 320-330
21    8


Summary

Bilindiği gibi nehirler veya genel tanımı ile suyolları, insan hayatı üzerinde önemli rol oynar. Hem geçmişte hem de günümüzde yerleşim merkezleri, tarım alanları ve nüfus potansiyeli akarsular ve dolayısı ile onların meydana getirdiği geçitler ve yollar çerçevesinde yoğunlaşmıştır. Bu bakımdan konumuzu oluşturan, Orta Kızılırmak Havzası büyük bir nehir ve onun kolları üzerindeki verimli topraklarda yer alır. Havza tarih öncesi çağların en başından itibaren yoğun bir yerleşmeye sahne olmuştur. Orta Kızılırmak Havzası’nın tarih öncesi çağlarıyla ilgili olarak yapılan çalışmalar sayesinde sadece havzanın değil İç Anadolu’nun tarih öncesi çağlarının da göreceli bir kronolojisi çıkarılabilmiştir. Orta Kızılırmak Havzası’nda iskân faaliyetlerinde bazı farklılıklara rastlanır. Havzanın Kayseri, Kırıkkale ve Nevşehir yörelerinde ilk iskân izlerine Paleolitik Çağ’da rastlanır. Bu illerde yapılan araştırmalarda Paleolitik Çağ yerleşmeleri ve buluntuları ile karşılaşılmıştır. Ancak Neolitik Çağa gelindiğinde ise Kayseri ve Nevşehir de bu dönem kesintisiz bir şekilde devam ederken Kırıkkale ve çevresinde kesintiye uğramaktadır.Keywords
Kızılırmak, Paleolitik, Neolitik, Kayseri, Kırıkkale, Nevşehir.

Abstract

As it is known, rivers or waterways with general definition play an important role in human life. Both in the past and today, settlement centers, agricultural areas and population potential are concentrated within the framework of streams and therefore the passageways and roads created by them. In this respect, the Middle Kizilirmak Basin is located on fertile land on a large river and its tributaries. The basin has been the scene of intense settlement since the beginning of prehistoric times. A relative chronology of the prehistoric ages of the middle Kızılirmak Basin, not only of the basin, but also of the prehistoric ages of Central Anatolia, has been obtained through the studies conducted in relation to the prehistoric ages of the Middle Kızılırmak Basin. There are some differences in settlement activities in the Middle Kızılırmak Basin. The first traces of settlement are found in Kayseri, Kırıkkale and Nevşehir regions of the basin during the Paleolithic age. Paleolithic Age settlements and finds were encountered in the research conducted in these provinces. However, when the Neolithic Age, Kayseri and Nevşehir continued in this period without interruption while Kırıkkale and its environs are interrupted.Keywords
Kızılırmak, Paleolithic, Neolithic, Kayseri, Kırıkkale, Nevşehir.

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri