Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ZİNDANDAN MEHMET’E MEKTUP ŞİİRİNİN PSİKANALİTİK ÇÖZÜMLEME DENEMESİ
(A PSYCHOANALYTICAL ANALYSIS OF THE POEM “ZINDANDAN MEHMET’E MEKTUP” )

Author : Ahmet USLU    
Type :
Printing Year : 2020
Number : Language-Literature (71)
Page : 135-145
34    21


Summary

Edebî eserlerin anlaşılmasında ve yorumlanmasında yeni yöntemlerin kullanılması akademik çalışmalarda gün geçtikçe artan bir eğilimdir. Avusturyalı hekim Sigmund Freud’un araştırmaları ve bulguları neticesinde 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan psikanaliz yöntem de edebî eserlerin analizinde araştırmacılar için yeni imkânlar sunmaktadır. Bu yöntemde sanatçının bilinçaltı, yazar – eser – okur üçgeninde ele alınır. Necip Fazıl Kısakürek’in şiirlerindeki mana derinliğine nüfuz edebilmek için devrin sosyal ve siyasi şartları ile birlikte şairin biyografik hayatının da bilinmesi ve çok iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Çünkü Necip Fazıl’ın psikolojik yapısı, şiirlerinde oldukça önemli bir yer tutar. Zindandan Mehmet’e Mektup şiiri, Necip Fazıl’ın 27 Mayıs İhtilali’nden sonra mahkûm edildiği Sinop Toptaşı Cezaevi’nde yazdığı bir şiirdir. Bu çalışmada, öncelikle psikanalitik edebiyat kuramının özellikle insan – mekân ilişkisi hakkındaki teorik bilgileri verilmiş daha sonra ise bu bilgiler ışığında şiir analiz edilmiştir.Keywords
Psikanalizm, Edebiyat ve Psikoloji, Necip Fazıl Kısakürek, Zindandan Mehmet’e Mektup

Abstract

Use of novice approaches/methods in understanding and interpreting literary works is a recent tendency in academic research. The method of psychoanalysis put forward by Australian doctor Sigmund Freud at the end of 19th century and beginning of 20th century provides litterateurs with new opportunities in analyzing literary works. In this method, the writers’ subconsciousness is discussed through the interrelations among the author – literary work – the reader. In order for in-depth understanding of Necip Fazıl Kısakürek’s poems, it is required to consider and examine the memoir of the author alongside the political and social conditions of the era as Necip Fazıl’s psychological system has a crucial impact on his poems. The poem “Zindandan Mehmet’e Mektup” is a sonnet Necip Fazıl has written while he was a convict in Sinop Toptaşı Prison after 1960 coup d'etat. In the current study, first some theoretical information about psychoanalytical literature theory with respect to the relation between human and space; then the poem is analyzed in the light of this information.Keywords
Psychoanalysis, Literature and Psychology, Necip Fazıl Kısakürek, Zindandan Mehmet’e Mektup

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri