Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


VAN/EDREMİT KİLİSESİ PROJE VE UYGULAMA ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA
(A SURVEY ON VAN/EDREMİT CHURCH PROJECT AND APPLICATION WORKS )

Author : Şahabettin ÖZTÜRK    
Type :
Printing Year : 2020
Number : Art-Architectural-Archaelogy (71)
Page : 433-443
20    18


Summary

Van İli ve çevresi, İlk Çağlardan günümüze kadar birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Değişik kültürlerin egemenliği altında kalan bölge özellikle Van Kalesi ve Eski Van şehri olmak üzere birçok yerleşim alanında dini, sivil ve askeri eserler inşa ederek bölgenin imarında önemli rol oynamıştır. Orta Çağda Van Bölgesi, Selçuklu ve Osmanlı Devleti’nin hâkimiyeti altında kalmış, siyasi hoşgörü anlayışı içinde aynı ortamı paylaşan Müslüman ve Hıristiyanlar çok sayıda dini eser inşa etmiştir. Edremit Kilisesi, Van'ın Edremit İlçesi'nde yer almaktadır. Van şehir merkezine yaklaşık 18 km. uzaklıkta olan ve İpek Yolu’nun içerisinden geçtiği Edremit İlçesi, Van Gölü’nün güneyinde yer alır. Edremit’in yaklaşık iki kilometre güneyinde oldukça yüksek bir tepe üzerinde yer alan Kız Kalesi’nin güneybatısında düz bir alanda Edremit Kilisesi bulunmaktadır. Edremit Kilisesi’nin yapım tarihi ve mimarı hakkında herhangi bir yazılı belgeye rastlanmamıştır. Kilisenin XV. ya da XVI. yüzyılda inşa edildiği düşünülmektedir. Yapı, doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen formlu bir plana sahiptir. Kilisenin batı beden duvarında yer alan çift kanatlı ahşap bir kapı yardımıyla ana mekâna giriş sağlanır. Dikdörtgen formlu ana mekanın üzeri yuvarlak formlu doğu batı yönüne devam eden beşik tonoz ile örtülüdür. Kilisenin doğu cephesinde apsisin her iki yanında simetrik olarak düzenlenmiş tek katlı, yuvarlak beşik tonozlu iki pastoforion hücreleri yer almaktadır. Edremit Kilisesi’nin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri uygulama ölçeğinde 2004 yılında Mimarlar Odası Van Şubesi başkanı Şahabettin Öztürk tarafından hazırlanmıştır. Edremit Kilisesi farklı kültürlerin izlerini taşıyan bir coğrafyada, Osmanlı hoşgörüsünün içerisinde Hristiyan Ermenilerin bölgedeki sayısız örneklerinden biri olarak günümüze kadar ulaşmıştır.Keywords
Edremit Kilisesi, Tonoz, Pastoforion Hücresi, Onarım, Apsisi, Düz Toprak Dam.

Abstract

City of Van and surrounding have hosted many civilizations since earlier ages untill now. Various cultures had constructed many religious, civic and military buildings in the region where they had dominated in time, and played important roles in the settlement of the area. During Middle Ages, Van Region had been domineered by Seljuk and Ottoman States. Muslims and Christians had built many religious works in circumstances of political tolerance mentality. Edremit Church is located in Van’s Edremit District, at 18th km south of Lake Van where the Silk Road had passed through. It has been founded on a flat surface at south-west of Kız Kalesi which is located at a quite high hill at two kms south of Edremit. Any written document is not known about the building date and architect of Edremit Church. The church is thought that had been built in XVth or XVIth centuries. The building has a rectangular formed layout towards east-west direction. A double-winged wooden door in the western main outer wall provides entrance to the main space. Top of the rectangular formed main space is covered by a circular craddle vault laying toward east-west direction. Two symmetrically designed one-storey pastophories with circular cradle vaults are placed in both sides of the abscissa on the eastern front of the church. Survey, restitution and restoration projects for the Edremit Church have been prepared in application scale by Şahabettin Öztürk, chairman of the Chamber of Architects' Van Branch in 2004. Being one of the countless examples from Christian Armenians in the region, a place that carry various cultures' traces, Edremit Church has survived hitherto in the Ottoman tolerance.Keywords
Edremit Church, Vault, Pastoforion Cell, Repair, Apse, Flat Earth Dam

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri