Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TRABZONSPOR TARAFTARININ SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE YAŞAM MEMNUNİYETİ: TRABZON ÖRNEĞİ
(SOCIAL MEDIA USAGE HABITS OF TRABZONSPOR FAN AND LIFE SATISFACTION: TRABZON EXAMPLE )

Author : Olgun KÜÇÜK   - Mevlüt Can KOÇAK  
Type :
Printing Year : 2020
Number : Business-Economics-Tourism-Social Work (71)
Page : 957-964
20    15


Summary

Yeni medyanın en önemli araçlarından biri de sosyal medyadır. Sosyal medya günümüzde; sanat, kültür, siyaset ve spor gibi alanlara da sirayet etmiştir. Sosyal medya sayesinde pek çok spor kulübünün taraftarı kendi takımları ve rakip takımlar hakkında bilgi edinmekte, kendi kişisel sosyal medya sayfası üzerinden görüntü ve fotoğraf paylaşmaktadır. Kimi zaman kendi içeriğini üreten ve dağıtan sosyal medya kullanıcıların yaşam memnuniyet düzeyleri, onların sosyal medya kullanımına etki edebilmektedir. İşte bu araştırma futbol kulübü taraftarlarının sosyal medya kullanım alışkanlıkları ve yaşam memnuiyeti düzeyini ortaya koymak amacıyla yürütülmüştür. Saha araştırması yönteminin kullanıldığı çalışmaya 591 Trabzonspor taraftarı katılmıştır. Araştırma sonuçları; taraftarların yaşam mutluluk düzeylerin orta-yükseğe yakın düzeyde olduğu bulgulanmıştır. Taraftarların Trabzonspor’a verdikleri önem düzeyi arttıkça mutluluk düzeyleri de artış göstermektedir. Yine taraftarların mutluluk düzeyleri ile Trabzonspor’a verdikleri önem arasında paralellik görülmektedir.Keywords
Sosyal Medya, Yaşam Memnuniyeti, Trabzonspor

Abstract

One of the most important tools of the new media is social media. Social media spreads to other fields such as art, culture, politics and sports today. Thanks to social media, fans of many sports clubs learn about their teams and competitors, and share images and photos on their personal social media page. Life satisfaction levels of social media users, who sometimes produce and distribute their own content, can affect their use of social media. This research was carried out to reveal the social media usage habits and life satisfaction level of football club fans. 591 Trabzonspor supporters participated in the study where the field research method was used. Research results; It was found that the level of life and happiness of the fans was close to mid-high. As the level of support given by the fans to Trabzonspor increases, their happiness levels also increase. Again, there is a parallelism between the happiness level of the fans and the importance they attach to Trabzonspor.Keywords
Social Media, Life Satisfaction, Trabzonspor Sample

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri