Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GEBELİK, DOĞUM VE DOĞUM SONU DÖNEMDE YENİ KORONAVİRUS ENFEKSİYONUNUN (COVID-19) YÖNETİMİ VE HEMŞİRENİN ROLÜ
(MANAGEMENT OF NEW CORONAVİRUS DİSEASE (COVID-19) İN PREGNANCY, CHİLDBİRTH AND POSTPARTUM PERİOD AND THE ROLE OF THE NURSE )

Author : Pelin CALPBİNİCİ   - Pınar UZUNKAYA ÖZTOPRAK - Ayşe Sevim AKBAY KISA  
Type :
Printing Year : 2020
Number : Social Sciences (71)
Page : 1112-1121
23    16


Summary

Aralık 2019 da Çin’de görülen koronavirüs enfeksiyonu (COVID-19) dünyada hızla yayılarak pandemiye yol açmıştır. Aşı ve tedavisinin olmaması nedeniyle virüsün hızla yayılması, virüsün bulaştığı insanlarda morbidite ve mortalite oranlarını artırmıştır. Bu durum, gebe, fetüs, anne ve yenidoğan sağlığı için risk oluşturması nedeniyle endişe kaynağı haline gelmiştir. COVID- 19 enfeksiyonunun gebelik üzerine, fetüse ve yenidoğan sağlığına etkisi hakkındaki, mevcut kanıtlar sınırlı bilgi sunmaktadır. Gebelerin solunum patojenlerine ve şiddetli pnömoniye karşı daha hassas olması ve yapılan çalışmalarda vaka sayılarının azlığı sebebi ile sürecin daha kontrollü sürdürülmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda bu derlemenin amacı, güncel bilgiler ışığında şüpheli/kesin COVID- 19 enfeksiyonu olan gebe kadınlarda, bu enfeksiyonun gebeliğe, fetüs, lohusa ve yenidoğan sağlığına etkilerini incelemektir. Bu alanda en ön safta, birebir hasta bakımı veren hemşireler başta olmak üzere sağlık profesyoneline bakım ve uygulamalar konusunda rehberlik etmektir.Keywords
COVID-19, Gebelik, Doğum, Postpartum, Hemşirelik

Abstract

The coronavirus infection (COVID-19) seen in China around December 2019 has now spread around the world to cause a pandemic. The rapid spread of the virus, due to the lack of vaccination and treatment, has increased the morbidity and mortality rates in people infected with the virüs. This fact has been a source of concern since it also creates risks for the health of pregnant women, fetuses, mothers and newborns. There is limited evidence on available sources about the effect of COVID-19 on the health of pregnant women, fetuses and newborns. Because pregnant women are more sensitive to respiratory pathogens and severe pneumonia and the number of cases in studies is small the process should be controlled more carefully. Therefore, the aim of this review is to investigate the effect of COVID-19 on the health of pregnant women, fetuses, postpartum women and newborns on suspected or certain cases with this infection. Furthermore, the review also aims to be a primary aid on care and applications for health professionals, especially nurses who often give care to patients one-on-one.Keywords
COVID-19, Pregnancy, Childbirth, Postpartum, Nursing

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri