Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DEVLETE BAĞIMLI İŞ SİSTEMİ UYGULAYICISI OLARAK TÜRKİYE VE GÜNEY KORE SENDİKAL AKTÖRLERİNDEN TÜRK-İŞ VE KCTU KARŞILAŞTIRILMASI
(COMPARİSON OF TÜRK-İŞ AND KCTU WHİCH ARE THE TRADE UNİON ACTORS OF TURKEY AND SOUTH KOREA AS A STATE DEPENDENT BUSİNESS SYSTEMS İMPLEMENTERS )

Author : MAHMUT ŞAYLIKAY   - Adnan AKIN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : Business-Economics-Tourism-Social Work (71)
Page : 989-998
17    18


Summary

Karşılaştırmalı tarihsel kurumsalcılık geleneği içerisinde yer alan makro kurumsal yaklaşımlar, verimlilik kadar var olunan çevreye uyumu da önemser. Richard Whitley’in yapmış olduğu iş istemleri sınıflandırılması temel alındığında, sosyo-ekonomik gelişmiş bazı ülkelerin iş sistemlerinin olduğunu ve bu iş sistemlerine göre tüm sektör yapılarının şekillendirildiğini savunulmaktadır. Bu çalışmada, literatürde benzer iş sistemlerine sahip ve devlete bağımlı iş sistemi grubunda yer alan Türkiye ve Güney Kore’nin sendikal örgütlenmelerindeki baskın aktörler olan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve Güney Kore Demokratik Sendikalar Konfederasyonu (KCTU) karşılaştırılması yapılarak son yıllarda meydana gelen sendikal anlamdaki gelişmeler ve yenilikler karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır.Keywords
Ulusal iş sistemi, devlete bağımlı iş sistemi, Sendika, Türk-iş, KCTU

Abstract

Macro-institutional approaches, which are included in the tradition of comparative historical institutionalism, attach importance to the environment as well as efficiency. Based on the classification of the business demands made by Richard Whitley, it is argued that some socio-economically developed countries have business systems and all sector structures are shaped according to these business systems. In this study, similar business systems owners and government raid in dependent business systems located in the group, Turkey and South Korea's unionization actors in the literature that Turkey Confederation of Trade Unions (TÜRK-İŞ) and the South Korean Democratic Trade Union Confederation (KCTU) made the comparison in recent years occurred in the comparative developments and innovations within the meaning union It is discussed.Keywords
National business system, state-dependent business system, trade unions, Türk-iş, KCTU

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri