Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HALK MÜZİĞİ KORO DERSİ ALAN ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN BU DERSE KARŞI TUTUMLARININ CİNSİYET AÇISINDAN İNCELENMESİ
(Examining Their Attitudes Toward The Course Of Dsabled Student Who Are Taking Folk Music Choir Lesson )

Author : Yahya Erşat YILDIZ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : Art-Architectural-Archaelogy (71)
Page : 516-524
15    5


Summary

Sosyal gelişim merkezinde engelli insanların halk müziği koro dersine karşı tutumları, derse ilgileri, katılımları, ve müziğe karşı bakış açılarını belirlemeyi amaçlayan bu araştırma nicel verilere dayalı tarama modelinde bir araştırmadır. Araştırma Sakarya ili Sosyal Gelişim Merkezi çalışma evreni olarak seçilerek yürütülmüştür. Seçkisiz örnekleme ile on öğrenciye ulaşılmıştır. Araştırmada gerekli uzman görüşleri alınarak veri toplama aracı geliştirilmiştir. Ölçeğe ilişkin açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır. Gerekli güvenirlik analizlerinden sonra da uygulamaya geçilmiştir. Araştırma genelinde öğrencilerin halk müziği koro dersine karşı tutumlarının olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Müzik, Ders, Engelli Öğrenciler, Koro, Halk Müziği

Abstract

This research, which aims to examine the researches related to modeling, to determine their interests, participation, and points of view towards music, is a research in the scanning model for quantitative data. The research should be selected as the study universe of Sakarya Province Social Development Center and should be reviewed. It reached the student with random sampling. It is a data collection tool under the necessary expertise in the research. It is for exploratory and confirmatory factor analysis of the scale. It was passed after the necessary reliability analysis. It reached the conclusion that the attitudes towards the folk music choir lesson you researched were positive.Keywords
Music, Lesson, Disabled Students, Chorus, Folk Music

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri