Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SOVYET RUSYA’NIN KORENİZATSİYA (YERELLEŞTİRME) KAPSAMINDA UYGULADIĞI DİL POLİTİKALARI: ORTA ASYA ÖRNEĞİ
(LANGUAGE POLICIES IMPLEMENTED BY SOVIET RUSSIA WITHIN THE SCOPE OF KORENIZATSİYA (INDIGENIZATION): THE CASE OF CENTRAL ASIA )

Author : Hanife SARAÇ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : Language-Literature (71)
Page : 87-93
41    17


Summary

Siyasi iktidarların politikalarında kritik bir araç olarak görev alan dil, Sovyetlerin iktidara gelmesi ile beraber uygulamaya koydukları politikalarda da başroldedir. Bu kapsamda uygulanan milliyetler politikası, korenizatsiya (yerelleştirme) ve Latin Alfabesine geçiş sürecini içermektedir. Diğer Rus olmayan bölgelerde olduğu gibi Orta Asya ülkelerinde de yürürlüğe giren bu politikalar ile bölgesel anlamda kültürel eşitsizliklerin giderilmesi, bölge dillerinin desteklenmesi ve Rus olmayan cumhuriyetlerdeki halkların temsilcilerine hükümette ve sendikalarda pozisyon verilmesi gibi uygulamalara geçilir. Ana dilde eğitimin kolaylaştırılması ve okuryazarlığın artırılması için Orta Asya ülkelerinde Arap alfabesinden Latin alfabesine geçiş süreci uygulanır. Bolşeviklerin beklediği gelişmeler kısmi olarak gözlense de fitili yakılan dil olgusu, Rus olmayan toplulukların milli benliklerini ateşleyen bir süreci başlatır. Zamanla, bölgesel halkların korenizatsiya politikasının kendi talepleri doğrultusunda güncellenmesine dair girişimleri üzerine Stalin bu uygulamadan vazgeçmek zorunda kalır. Bu çalışmada korenizatsiya politikası ve Latin alfabesine geçiş süreci, Orta Asya ülkeleri özelinde incelenmekte, ilgili politikaların etkileri ve doğurduğu sonuçlar dil özelinde mercek altına alınmaktadır.Keywords
Korenizatsiya, Yerelleştirme, Dil Politikaları, Sovyet Rusya, Orta Asya

Abstract

The language, which serves as a critical tool in the policies of political powers, has the leading role in the policies they put into practice with the Soviets coming to power. The nationalities policy implemented in this context includes the process of transitioning to korenizatsiya (indigenization) and the Latin Alphabet. With these policies, which have come into force in Central Asian countries as well as in other non-Russian regions, practices such as elimination of cultural inequalities in the regional sense, support of the regional languages and positioning the representatives of the peoples in the non-Russian republics in government and unions. The transition from Arabic alphabet to Latin alphabet is applied in Central Asian countries to facilitate education in the mother tongue and increase literacy. Although the developments expected by the Bolsheviks are observed partially, the fact of language burned has started a process that ignited the national selves of non-Russian communities in time. Over time, Stalin is forced to give up this practice, as local peoples' attempts to update their korenizatsiya policy at their own request. In this study, korenizatsiya policy and the process of transition to the Latin alphabet are examined specifically in Central Asian countries, the effects of the related policies and their results are examined on the basis of language.Keywords
Korenizatsiya, Indigenization, Language Policy, Soviet Russia, Central Assia

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri