Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HISTORY AND CULTURE-THEMED (!) KALEHAN ECDAT PARK
(TARİH VE KÜLTÜR TEMALI (!) KALEHAN ECDAT PARKI )

Author : Hatice Ülkü ÜNAL   - Emine YILDIZ KUYRUKÇU  
Type :
Printing Year : 2020
Number : Art-Architectural-Archaelogy (71)
Page : 500-515
17    6


Summary

Kentsel yaşam kalitesinin artırılabilmesi için kentsel çevreler içerisinde insanlara kullanabilecekleri çeşitli aktif ve pasif rekreasyon olanaklarının sunulması önemlidir. Farklı aktif ve pasif rekreasyon olanaklarını içinde barındıran tema parklar, kentsel yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda bulunurlar. Tema parklar insanların boş vakitlerinde eğlenebilmeleri için bir konu etrafında şekillenen aktivitelerin gerçekleştirildiği mekanlardır. Tarih ve kültür temalı parklarda ise değişik kültür ve tarihler tema olarak belirlenmiştir. Bu parklar önemli ekonomik getiriler sağlayan işletmelerdir. İnsanların vakitlerini dolduracak deneyim satın aldıkları tüketim mekanlarıdır. Bu sebeple tarih ve kültür temalı parklarda konu edinilen kültür ve dönem herkesin tüketebileceği şekilde sığlaştırılır ve imgeleştirilir. Pazarlanan bir nesne olarak mekan dikkat çekmesi için aşırılıklar, hayali unsurlar ile bezenmiş; tarih ve kültür herkese hitap etmesi için sığlaştırılmıştır. Dolayısıyla yaratılan bu mekan artık tanıtılmak istenen kültür ve tarihe göndermede bulunmamaktadır. Temsil ettiği şeyin içi boşaltılarak yaratılan alternatif gerçeklikte söz konusu tema parkını bir simülasyona dönüşmüştür. Bu çalışmanın amacı tarih ve kültür temalı parklarda tespit edilen kimlik sorunları bağlamında Kalehan Ecdat Parkı analiz edilmesi ve Tema park kavramının Dünyadaki ve Türkiye’deki gelişimi göz önüne alınarak öneriler geliştirmektir.Keywords
Tema Park, Tarih-Kültür Temalı Parklar, Kalehan Ecdat Parkı, Postmodernizm, Simülasyon

Abstract

In urban environments, it is important to provide various active and passive recreation facilities that people can use in order to improve quality of life. Theme parks that contain diverse active and passive recreation facilities contribute to improving qualty of life. Theme parks are spaces where activities based on a theme are performed so that people can have fun in their leisure time. In historical and cultural theme parks different cultures and historical periods have been determined as themes. These parks are establishments that provide significant economic returns. They are spaces of consumption where people buy experience in order to fill their spare time. For this reason, in historical and cultural theme parks, culture and period that are adopted as a theme are bottomed on and turned into images. Space as a commercialized object has been full of extravagance and imaginary elements in order to draw attention to history and culture have bottomed in order to appeal to everyone. Thus, this created spaces do not reference to culture and historical period that are wanted to be introduced anymore. Alternative reality created by undermining what it represents has turned aforementioned theme park into a simulation. The aim of this study is to analyze Kalehan Ecdat Park in the context of identity problems detected in the historical and cultural theme parks and devoloping suggestions by taking develoing theme park notions around the world and Turkey into account.Keywords
Theme Park, Historical-Cultural Theme Parks, Kalehan Ecdat Park, Postmodernism, Simulation

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri