Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AKÇAOVA ÇÖMLEKÇİLİĞİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ
(PAST AND PRESENT OF POTTERY IN AKÇAOVA )

Author : Leyla KUBAT    
Type :
Printing Year : 2020
Number : Art-Architectural-Archaelogy (71)
Page : 413-424
17    6


Summary

Aydın ili, Çine ilçesine bağlı Akçaova 2.289 nufüslu, il merkezine 53 km uzaklıkta Aydın-Muğla yolu üzerinde bulunan çömlekçi beldesidir. Aydın Tralleis antik kentte yapılan arkeolojik kazılarda M.Ö. 2 yy. Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait pişmiş toprak çanak çömlekler elde edilmiştir. Aydın’da geçmişi olan çömlekçiliğin Akçaova’da varlığı bilinmektedir. Akçaova’da çömlekçilik tüm çömlekçilik merkezlerinde olduğu gibi babadan oğula geçmiştir. Akçaova çömlekçiliğinde geleneksel olarak üretilen ürünler üretilmeye ve kullanılmaya devam etmektedir. Akçaova çömlekçiliği ürün biçimleri ve üretim teknolojisi açısından gelenekselliğini ve özgünlüğünü devam ettirmektedir. Bu araştırmada günümüzdeki Akçaova çömlekçiliğinin üretim aşamaları, çamur hazırlama yöntemi ve ürün çeşitleri araştırılmıştır. Çömlekçiliğin yaşatılması için girişimler ve sonrasındaki gelişmeleri ile ilgili aşamalar yer almaktadır.Keywords
Seramik, Çömlek, Çömlekçilik, Akçaova

Abstract

Akçaova is a town of pottery, which is 53 km away from the city centre in Aydın province, Çine District, on Aydin-Muğla highway with 2.289 population. The archaeological excavations performed in the ancient city, Aydin Tralleis, the ruins of Terracotta pottery belonging to the Hellenistic, Roman and Byzantine periods, 2. Century BC have been recovered. Pottery which is known to have a history in Aydin province is known to exist in Akçaova as well. Pottery in Akçaova handed down from father to son as in all pottery centres. Traditionally produced products still continue to be produced and used in Akçaova. Akçaova pottery continues its tradition and originality in terms of product forms and production technology. In this study, the production stages, mud preparation methods and product varieties of today's Akçaova pottery were investigated. Attempts for the survival of pottery, subsequent developments and relevant stages are discussed in detail.Keywords
Ceramic, Pot, Pottery, Akçaova

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri