Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ULUSLARARSI İLİŞKİLERDE GÜVENLİKLEŞTİRME ÜZERİNE AB’NİN AHLAKİ PUSULASI
(EU’S ETCHICAL COMPASS OVER SECURITIZATION IN INTERNATIONAL RELATIONS )

Author : Ömer Doğukan USLU    
Type :
Printing Year : 2020
Number : History-Political Sciences-Geography (71)
Page : 331-336
36    22


Summary

Bir insan topluluğunun düzeni sağlamasi ve kaosun bu düzeni yıkmasını engellemeseinin en önemli yolu daimi güvenlikten geçer. İçinde yaşadığımız insan toplulukları gibi guvenlikte aynı zamanda evrilmeye başlamıştır. Küreselleşmenin hayatımıza soktuğu her yenilik aynı zamanda bir güvenlik açığınıda beraberinde getirmiştir. Her bir açık başkaları tarafından suistimal edilmeye ve kullanılmaya daha da rahat hale gelmiıştir, tam bu yüzden de guvenlik ve devletlerin güvenlikleştirme politikaları da değişip evrilmeye başlamışlartır. Güvenlikleştirme, devletlerin politik çıkar ya da uzun vadelerde oynanan uluslararası karşılaşmalarda kullanabilecekleri problemleri yaratarak insanlara ve topluluklara sunması gibi çok yönlü bir politik araçtır. Bu araç küreselleşmenin gelişmesi ve yayılmasıyla daha yayın ve kulanışlı hale gelmiştir ve bunun en büyük nedenlerinden biriside ahlakın güvenlik karşında ki kırılgan yapısından kaynaklanmasıdır. Bu kırılgan yapı her zaman böyle miydi yoksa insanların devletlerin güvenlik ihtiyaçlarına olan bağımlılıkları, insan doğasının temellerini uzun zamandır sarsmakta olmasından mı kaynaklanmakta? Avrupa Birliği (AB) ve Batı Avrupa ahlakı göz önüne alındığında bu soruların kaynaklarının daha da derinleşmekte olduklarına şahit olacağız. Avrupa’nın liberal ve özgürlükçü yaklaşımları güvenlikleri tehlikeye girdiğin de bütünlüklerini korumaya devam edebilecek mi yoksa korku içinde kayıp mı olacaklar? Politik manüpülenin de korkuyu kullanarak ışlerin içine girmesi Avrupa ahlakını değerlerinden ne kadar uzaklara götürecek gibi sorularda insanların doğasında yatmakta olduğunu göreceğiz. Bu soruların cevapları politik çatışmalarda mı yoksa insan doğasının tehlikelere karşı olan korkaklıklarına sığınmalarında mı yatmakta olduğunu anlamaya çalışacağız. Kaos, güvenlik ve düzen, hepsi sonunda politik yapıların çatışmalarından dolayı yine kendilerini bir düzene veya yokoluşa götürmelerinden oluşan kısır döngünün mirasları olduklarını anlamamıza yardım edicekler. Politika ve güvenlikleştirmenin mirasları üstüne bir düzen yapısı.Keywords
Güvenlikleştirme, Uluslararası İlişkiler, Politika, Ahlak.

Abstract

Permanent security is the most important way for a community to maintain order and to prevent chaos from destroying that order. Just like the human communities we live in; security has also begun to evolve. Every innovation that globalization has brought to our lives has also brought a security gap with it. Each vulnerability has become even more comfortable to be abused and used by others, which is why the security and security policies of the states also have begun to change and evolve. Securitization is a multi-faceted political tool, such as creating a problem for the political interest or long-term international encounters that people can create and present to other people and communities. This tool has become more broadcast and useful with the development and spread of globalization, and one of the biggest reasons is that it is due to the fragile nature of morality against need for security. Was this fragile structure always like this, or is it because people's dependence on the security needs of states has long been shaking the nature of human foundations? Given the European Union (EU) and Western European morality, we will witness that the sources of these questions are getting deeper. Will the liberal and libertarian approaches of Europe continue to protect their integrity when their security is compromised, or will they be lost in fear? We will see how people are inherent in the questions such as how political manipulation and the use of fear will take European morality away from their values. We will try to figure out whether the answers to these questions lie in political conflicts or to seek refuge in the human nature against dangers. Chaos, security and order, a structure of order on the legacies of politics and security, all of which will help us understand that they are the legacies of the vicious circle of political structures clashing, again, taking them to order or extinction.Keywords
Securitization, International Relations, Politics, Morality.

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri