Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AİLE KURUMUNUN DÖNÜŞÜMÜNDE SOSYAL MEDYANIN ETKİSİ: AİLE İÇİ İLETİŞİMİN DİJİTALLEŞMESİ
(THE EFFECT OF SOCIAL MEDIA ON THE TRANSFORMATION OF THE FAMILY INSTITUTION: DIGITALIZATION OF FAMILY COMMUNICATION )

Author : Seçil UTMA    
Type :
Printing Year : 2020
Number : Business-Economics-Tourism-Social Work (71)
Page : 1016-1023
23    22


Summary

Yeni iletişim araçlarının gelişim göstermesi ve bunlara olan ilginin çoğalması ile birlikte sosyal medya kullanımı her geçen gün daha da artmakta, bu durum kişilerarası iletişim kopukluklarına sebep olmaktadır. Toplumun en temel yapı taşı olan aile kurumu da bu durumdan etkilenmiş, sosyal medyanın eşler arasındaki olumsuz etkileri gözlemlenebilir boyuta ulaşmıştır. Sosyal ağlarda geçirilen sürenin artması, aile üyelerinin birlikte geçirdikleri zaman dilimlerinin azalmasına yol açarken, bu ortamların sanal flörtlerin ve sanal aldatmaların yaşanmasına olanak tanıması nedeniyle eşler arasında güven problemleri ortaya çıkmaktadır. Sanal alemde başkalarıyla sürekli etkileşim içerisinde yer almak duygusal anlamda birlikteliklere zarar verirken, evlilik kurumunun sonlanmasına yol açabilmektedir. Günlük yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası olan sosyal ağlar vasıtasıyla, ilişkilerimiz, iletişim kurma biçimimiz, kültürümüz değişime uğramıştır. Bireylerin yaşamlarından ve evliliklerinden aldıkları doyumun azalması sosyal medya platformlarına olan yönelimin artmasına yol açmaktadır. Gerçek yaşamlarında aradıkları mutluluğu bulamayan bireyler sanal ortamda daha fazla vakit geçirmekte, bu da eşler arasında birtakım sorunların yaşanmasına neden olmaktadır. Sosyal medya ortamında sevgi açlığını ve duygusal boşluğunu doyurma gayreti içerisine giren bireyler, sosyal medyayı aşırı ve amacı dışında kullanmaya yönelebilmekte ve aldatma davranışında bulunabilmektedir. Sosyal medyada yapılan paylaşım ve beğeniler zaman zaman tartışmalara sebep olurken, aile kurumunu zedelemektedir. Sürekli sanal ortamda sosyalleşmeye çalışan bireyler, eşini ve çocuklarını ihmal edebilmekte, bu durum bireylerin birbirine yabancılaşmasına neden olmaktadır. Çalışmada sosyal medya kullanımının aile kurumu üzerindeki etkisi kuramsal olarak ele alınarak, önerilerde bulunulmuştur.Keywords
Sosyal Medya, İnternet, İletişim, Aile Kurumu, Boşanma

Abstract

With the development of new communication tools and the increase in i nterest in them, the use of social media is increasing day by day, and this causes communication disconnections among individuals. The family institution, which is the most basic building block of the society, was also affected by this situation, and the negative effects of social media among spouses reached an observable dimension. While increasing the time spent in social networks leads to a decrease in the time periods that family members spend together, confidence problems have arisen between spouses because these environments enable virtual flirting and virtual deceptions. While constantly interacting with others in the virtual world damages emotional relationships, it can lead to the termination of the institution of marriage. Through social networks, which are an indispensable part of our daily life, our relationships, the way we communicate and our culture have changed. Decreasing the satisfaction of individuals from their lives and marriages leads to an increase in the orientation towards social media platforms. Individuals who cannot find the happiness they are looking for in their real life spend more time in the virtual environment, which causes some problems between their spouses. Individuals who try to satisfy their hunger and emotional emptiness in the social media environment may tend to use social media excessively and out of purpose, and may act in deceit. While sharing and likes on social media occasionally cause controversy, it damages the family institution. Individuals who are constantly trying to socialize in a virtual environment can neglect their spouse and children, which causes individuals to become alienated from one another. In the study, the effects of the use of social media on the family institution are considered theoretically and suggestions are made.Keywords
Social Media, Internet, Communication, Family Institution, Divorce

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri