Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MODA TASARIMINDA DİJİTAL BASKI DESENLİ KUMAŞLAR
( FABRICS WITH DIGITAL PRINTING PATTERN IN FASHION DESIGN )

Author : Dilek YURT    
Type :
Printing Year : 2020
Number : Art-Architectural-Archaelogy (71)
Page : 525-531
17    12


Summary

Kumaş baskı teknolojisindeki önemli yeniliklerden biri, dijital teknolojilerin tekstil tasarımında değişime ve ilerlemelere yol açmış olmasıdır. Böylelikle tasarımcılar, daha önce hiç kullanılmamış olan farklı kaynaklardan esin alarak tekstil yüzey tasarımında yeni görsel yaklaşımlar geliştirmeye başlamışlardır. Günümüz tasarımcıları kendi yaratıcılıklarını ön plana çıkartarak grafik yazılımları, fotoğrafı, video ve özel efektleri multi disipliner şekilde kullanmış; bu deneyimlerini tekstil ve moda tasarımına yansıtarak baskılı kumaşlara desen ve teknik açıdan yeni bir yaklaşım getirmişlerdir. Baskılı kumaşlardaki bu gelişmeler, moda tasarımcılarına ilham kaynağı olurken; moda tasarımcılarının kendi alanlarındaki yaratımlarında farklılıkların ortaya çıkmasını desteklemiştir. Moda tasarımcıları, oldukça yaratıcı çeşitlikteki baskılı kumaşları çalışmalarında kullanmışlar; giysilere avangart ve fütüristik bir karakter kazandırmışlardır. Bu çalışmanın amacı, moda tasarımı kapsamında, yenilikçi baskı teknolojileri ve tasarımlarını ele almak; aynı zamanda dijital baskı ve bilgisayar destekli programları tasarımlarında yoğun bir şekilde kullanan tasarımcıları incelemektir.Keywords
Tekstil, Dijital Baskı, Moda Tasarımı

Abstract

One of the important innovations in fabric printing technology is that digital technologies have led to changes and advances in textile design. In this way, designers started to develop new visual approaches in textile surface design by taking inspiration from different sources that have never been used before. Today's designers have used their own creativity in the foreground and used graphic software, photography, video and special effects in a multi-disciplinary way; reflecting these experiences to textile and fashion design, they brought a new approach to printed fabrics in terms of pattern and technique. While these developments in printed fabrics inspire fashion designers; supported the emergence of differences in the creation of fashion designers in their fields. Fashion designers used a highly creative variety of printed fabrics in their work; they gave garments an avant-garde and futuristic character. The aim of this study is to address innovative printing technologies and designs within the scope of fashion design; he also examines designers who use digital printing and computer aided programs intensively in their designs.Keywords
Textile, Digital Printing, Fashion Design.

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri