Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE ULUSAL YETERLİLİKLERE DAYALI BİR ÇEVİRMEN SERTİFİKASYON SİSTEMİNE DOĞRU: SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?
(ON THE WAY TO THE ESTABLISHMENT OF A TRANSLATOR CERTIFICATION SYSTEM BASED ON NATIONAL QUALIFICATIONS IN TURKEY: A CLOSER LOOK AT THE ESTABLISHMENT OF THE SYSTEM )

Author : Nazan Müge UYSAL    
Type :
Printing Year : 2020
Number : Language-Literature (71)
Page : 146-161
57    23


Summary

Ülkemizde Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından koordine edilen ulusal mesleki yeterlilik sistemi çerçevesinde, farklı meslek grupları veya çalışma alanlarına ait mesleki yeterliliklere dayanan belgelendirme/sertifikasyon faaliyetlerinin oluşturulması amaçlanmaktadır. Ulusal yeterlilik sisteminde üç temel aşamadan oluşan bir çalışma programı yürütülür: ulusal meslek standartlarının oluşturulması, ulusal yeterliliklerin belirlenmesi, yeterliliklerle uyumlu ölçme ve değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerinin yürütülmesi. Bu bağlamda çevirmenlik mesleği ile ilgili çalışmalar 2012 yılında başlamıştır. Ulusal meslek standardı bir mesleğin başarı ile yapılabilmesi için gerekli olan bilgi, beceri, tavır ve tutumlardan oluşan asgari kurallar bütünü olarak tanımlanmaktadır. Çevirmen Ulusal Meslek Standardı (Seviye 6) 2013 yılında Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Ulusal yeterlilikler ise meslek standartları temel alınarak hazırlanan ve mesleği icra etmek için gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerin değerlendirilebilmesi için kullanılacak olan ölçme ve değerlendirme süreçlerini kapsamlı bir biçimde açıklayan belgelerdir. Ulusal yeterliliklerin esaslarının bir araya toplanması ile ulusal yeterlilik çerçeveleri oluşturulmaktadır. Bu çerçevelerin oluşturulmasında Hayat Boyu Öğrenme İçin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ve Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi temel alınmaktadır. Altı farklı çeviri alanı için mesleki yeterliliklerin yazımı tamamlanmış, ancak İşaret Dili Çevirmeni Yeterliliği dışındaki yeterlilikler henüz Resmi Gazete’de yayınlanmamıştır. Sürecin son aşaması olan ölçme ve değerlendirme ve belgelendirme/sertifikasyon, yeterliliklere uygun olarak yapılacak olup, henüz bu konuda çevirmenlik için bir uygulama söz konusu değildir. Yalnızca belgelendirme kurumlarının taşıması gereken genel şartlar ve koşullar, ilgili yasal mevzuatta belirtildiği ölçüde bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, ülkemizde ulusal mesleki yeterlilik sistemi oluşturulması amacıyla MYK tarafından yürütülmekte olan çalışmalara 2011 yılında dâhil edilen çevirmenlik mesleği için yeterlilik sistemine ilişkin sürecin nasıl işlediğini ortaya koymaktır.Keywords
Ulusal mesleki yeterlilik sistemi, çevirmenlik, mesleki yeterlilikler, belgelendirme

Abstract

The establishment of the National Vocational Qualification System coordinated by the Vocational Qualifications Authority in Türkiye requires three basic steps: the establishment of a national occupational standard; the preparation of national qualifications based on the standard and coordination of the assessment and evaluation procedures for the profession/job based on the national qualifications. Within this scope, extensive work has been carried out for translation profession since 2012.A national occupational standard is defined as the minimal norm including knowledge, skills, behavior and manners required for a successful practice of a profession or an occupation. The National Occupational Standard for Translators (Level 6) was published in the Official Gazette in 2013. Vocational qualifications, on the other hand, are comprehensive documents prepared on the basis of the national standards and they are used to describe the testing and assessment procedures required for the observation of knowledge, skills and competences an individual should possess for the practice of the occupation/job. The European Qualifications Framework for Lifelong Learning and the European Qualifications Framework for Higher Education Area are used as the basis for the national vocational qualifications and these qualifications are integrated into the national qualifications framework. The preparation of six national vocational qualifications concerning different areas of translation has been completed; yet, they have not been published in the Official Gazette except for the Sign Language Interpreter Qualification. The final phase of the process is of the accreditation of the certifying bodies and regulation of assessment procedures. Though there is no specific application for the assessment and certification for translation profession currently, legal regulations specifying the general criteria and conditions that certification bodies should meet have been set up. The study aims to explain how the process regarding the establishment of a National Vocational Qualifications System coordinated by the National Qualifications Authority proceeds for translation profession in Türkiye.Keywords
National Vocational Qualifications System, translation profession, vocational qualifications

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri