Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İSTANBUL’DA BATILILAŞMA ETKİSİNDEKİ OSMANLI YAZLIK SARAYLARININ İÇ MEKÂN İNCELEMESİ: KÜÇÜKSU KASRI
(INTERIOR RESEARCH OF THE OTTOMAN SUMMER PALACES IN ISTANBUL DURING WESTERNIZATION PERIOD: KÜÇÜKSU PAVILION )

Author : Salih SALBACAK    
Type :
Printing Year : 2020
Number : Art-Architectural-Archaelogy (71)
Page : 458-465
16    10


Summary

Osmanlı tarihinde 18. yüzyılda başlayan batılılaşma süreci 19. yüzyılda da sultan ve yöneticilerin inisiyatifiyle sürdürülerek hızlandırılmıştır. Diplomatik ve toplumsal çalkantıların yaşandığı Osmanlı tarihinin bu uzun yüzyılında bütün kurumları ile batılılaşma yolunda çaba sarf eden ve devleti bir arada tutmaya çalışan bir anlayış, askeri alanda ıslahatlar yaparak yeni bir ordu ortaya çıkarmıştı. Bu ordunun oluşumu için başvurulan batılı uzmanlar da sadece orduya değil toplumsal hayata nüfuz eden reformlara da öncülük etmişlerdir. Eğitim, sağlık ve toplumsal yaşam düzenini etkileyecek reformlar hayata geçirilirken bütün bu alanların cereyan edeceği yeni yapı tipleri ortaya çıkarak mimari ve iç mekânlar da batılı etkilere açık hale gelmiştir. Klasik dönemini idrak eden Osmanlı mimarisi batılı, yoğun süslemeli eğilimlerden etkilenmiştir. Yine bu yüzyılda Hassa Mimarlar Ocağı kapatılarak Osmanlı mimarisinde yabancı mimarların dönemi ile yeni yapı programları ve üslupları, Osmanlı coğrafyasında inşa edilmeye başlamıştır. Bu çalışmada Osmanlı’nın bu uzun yüzyılında batıya dönen yüzü ve Payitaht İstanbul’un mekânsal dönüşümü incelenmektedir. Çalışmanın devamında ise dönemin mimari eğilimleri, Fransız asıllı bir dekoratörün Osmanlı’nın önemli iç mekânlarını düzenleme girişimi ve 19. yüzyıl iç mekân tarihinin önemli bir yapısı Küçüksu Kasrı üzerine odaklanmaktadır.Keywords
Batılılaşma, Osmanlı, İç Mimarlık.

Abstract

The westernization process that started in the 18th century in the Ottoman history was accelerated by continuing with the initiative of the sultans and leaders in the 19th century. In this long century of Ottoman history that diplomatic and social turmoil was experienced, an idea that strived to westernize with all its institutions and tried to keep the state together, created a new army by reforming the military field. The western experts applied for the formation of this army have pioneered not only the army but also the reforms that penetrate social life. While the reforms that will affect the education, health and social life order are being implemented, new building types that all these areas will take place have emerged and architecture and interiors have become open to western influences. In addition to its traditional tendencies in the Ottoman architecture that comprehends the classical period, intensely decorated trends from the west are also added. Again in this century, The Society of the Architects of Hassa was closed and the period of foreign architects in Ottoman architecture begins, new building programs and styles started to be built in the Ottoman geography. In this study, the face of the Ottoman that turned west in this long century and the spatial regeneration of Payitaht Istanbul are examined. The continuation of the study focuses on the architectural trends of the period, an attempt by a French-born decorator to organize the important interior places of the Ottoman Empire and an important structure of the 19th century interior history focuses on the Küçüksu Pavilion (Summer Palace).Keywords
Westernization, Ottoman, Interior Architecture.

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri