Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SPOR YAPMA ALIŞKANLIĞININ UYKU KALİTESİNE ETKİSİ
(THE EFFECTS OF SPORTS HABIT ON SLEEP QUALITY )

Author : Uğur ÇÖMEZ   - Mehmet ÇEBİ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : Social Sciences (71)
Page : 1122-1130
26    14


Summary

Bu çalışmanın amacı spor yapma alışkanlığının uyku kalitesine etkisinin araştırılmasıdır. Bu çalışmaya Samsun ili merkez ilçelerinde (Atakum, Canik, Ilkadım) 18 yaş üzeri lisanslı futbol oynayan 100 erkek sporcuya ve spor yapmayan 100 erkek sedanter birey olmak üzere toplam 200 kişi katılmıştır. Araştırmanın veri analizlerinde SPSS 23.00 paket programı kullanılmıştır. Örneklem puanlarının normal olup olmadığını ölçmek için Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk testleri uygulanmış ve iki test sonucunda da dağılımın normal bir karakteristik gösterdiğini bulunmuştur Çalışmada bireylerin fiziksel ve uyku alışkanlıklarını içeren kişisel bilgi formu, orjinali Buysse ve ark. (1989) tarafınfan hazırlanmış, Türkiye‘deki geçerlik ve güvenirliği Ağargün ve ark. (1996) tarafından yapılmış olan Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) kullanılmıştır. Düzenli spor yapan gurup ile sedanter grup arasında Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) alt bileşenleri uyku latensi ve alışılmış uyku etkinliği bileşeni dışında diğer bütün bileşenlerde pozitif yönde anlamlı farklılıklar gözlemlenmiştir (p<0,05, p<0,001). Spor yapan bireylerin spor yapmayan bireylere göre uyku kalitelerinin daha iyi olduğu bulunmuştur. Düzenli olarak yapılan sporun uyku kalitesini pozitif yönde etkilediği gözlemlenmiştir. Buna göre bireylerin düzenli spor yapma etkinliklerine yönlendirilmesi gündüz işlevlerinin daha sağlıklı ve uykularının verimli olması açısından önerilmektedir.Keywords
PUKİ; Spor; Uyku Kalitesi

Abstract

The aim of this study was to investigate the effects of exercise on sleep quality. A total of 200 people participated in this study in the central districts of Samsun province (Atakum, Canik, Ilkadım), including 100 male athletes playing licensed football over the age of 18 and 100 male sedentary individuals who did not do sports. SPSS 23.00 package program was used in the data analysis of the research. Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk tests were performed to determine whether the sample scores were normally distributed, and the distribution showed a normal characteristic as a result of both tests. In this study, personal information form that includes physical and sleeping habits of the individuals and Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), whose validity and reliability in Turkey was shown by Ağargün et al. (1996) and originally was developed by Buysse et al. (1989), were used. Significant differences were observed in all components of Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) between the regularly exercising group and the sedentary group (p < 0.05, p <0.001) except for the sleep latency and habitual sleep activity sub-components. It was found that the sleep quality of the individuals who exercise was better than those who did not. It has been observed that regular exercise has a positive effect on sleep quality. Accordingly, directing individuals to regular sports activities is recommended in order to ensure that their daytime functions are healthier and their sleep is more efficient.Keywords
Exercise; PUKI; Sleep Quality

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri