Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İNGİLİZ DÖNEMİNDE KIBRIS’TA SITMA VAKALARINA KARŞI ALINAN ÖNLEMLER (1913-1926)
(MEASURES TAKEN AGAINST MALARIA CASES UNDER THE BRITISH RULE (1913-1926) )

Author : Orhan TURAN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : History-Political Sciences-Geography (71)
Page : 307-319
21    7


Summary

Kıbrıs tarihi bir anlamda bulaşıcı hastalıklar tarihidir. Ada halkları yüzyıllardır çeşitli hastalıklarla mücadele etmiştir. Mevcut hastalıklardan biri de sıtmadır. Akdeniz’in “yerli hastalığı” olan sıtma Kıbrıs’ta yüzyıllardır birçok can almıştır. Bulaşıcı hastalıklara karşı Osmanlı Dönemi’nde başlayan kurumsal yapı çalışmaları İngiliz idaresinde de yasal düzenlemeler, sağlık örgütlenmesi ve bilimsel katkılarla devam etmiştir. XX. yüzyıla kadar adada sıtmanın önlenmesi açısından önemli ilerleme sağlanmıştır. Ancak İngiliz bilim insanı Ronald Ross’un adaya gelmesiyle birlikte sıtma ile mücadele bilimsel bir boyut kazandı. Bu bağlamda çalışmanın temel çerçevesi sıtma ile mücadele noktasında; kırsal kesimde yürütülen faaliyetler, kinin ilacı ve Japon balığı dağıtımı, halkın bilinçlendirilmesi çabaları, nüfus yapısının kontrolü, bataklıkların ve küçük su havzalarının ıslahı ile drenaj sistemleri kapsamında yapılan işlemler ele alınmıştır. Dolayısıyla çalışmanın amacı 1913-1926 yılları arasında sıtmanın önlenmesine dönük yapılan faaliyetleri incelemektir.Keywords
Kıbrıs, Sıtma, Ronald Ross, Önlemler, Sömürge Yönetimi, Mehmet Aziz.

Abstract

History of Cyprus is one of infectious diseases. For centuries, native folks of the island have been fighting against various infectious diseases. Malaria is one of them. Being “native” to the Mediterranean, basin, malaria claimed many lives through centuries. Institutional studies and measures that were started against infectious diseases during the Ottoman time were further carried out under the British rule through legal regulations, medical organizations and scientific contributions. By the twentieth century, a considerable progress had been made in preventing malaria on the island. However, with arrival of the British scientist Ronald Ross on the island, the fight against malaria took a scientific dimension. In this context, this study focuses on measures taken as part of the fight against malaria; studies carried out in rural areas, distribution of quinine and goldfish, controls on the population structure, drainage and improvement of swamplands and small water basins. Hence, the study examines measures taken as part of the fight against malaria between 1913 and 1926.Keywords
Cyprus, Malaria, Ronald Ross, Measures, Colonial Administration, Mehmet Aziz.

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri