Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


1834 TARİHLİ BURDUR KAZASI NÜFUS DEFTERİNE GÖRE BURDUR ŞEHRİNİN NÜFUSU
(POPULATION OF BURDUR CITY BY THE POPULATION BOOK OF BURDUR KAZA DATED 1834 )

Author : Didem Sevtap KAYA    
Type :
Printing Year : 2020
Number : History-Political Sciences-Geography (71)
Page : 231-244
18    12


Summary

Osmanlı Devleti’nde erken dönemlerden itibaren ülkenin ekonomik ve beşeri kaynaklarını tespit etmek amacıyla tahrir adı verilen kayıtlar tutulmuştur. Türkiye’deki arşiv ve kütüphanelerde çok sayıda tahrir kayıtlarına rastlamak mümkündür. Tahrir türlerinden biri de “NFS.d.” kodlu defter fonunda bulunan nüfus defterleridir. Nüfus defterlerinde; yerleşmelerde ikamet eden tüm erkek nüfusun adı, lakabı, mesleği, baba adı, baba mesleği, eşkali, yaşları, engel durumları, askerliğe dair durumları ve gerçekleştirdikleri göç hareketlerine dair bilgiler kaydedilmiştir. “NFS.d.” kodlu, 3248 numaralı Burdur Kazası nüfus defteri makalenin temel kaynağıdır. Makale, 1834 yılına ait Burdur Kazası nüfus defterinden, Burdur şehrine ait olan demografik verilerin, nüfus coğrafyası ilkeleriyle analiz edilmesi yoluyla hazırlanmış bir tarihi coğrafya çalışmasıdır. Makalenin amacı, tarihi bilgi ve belgelerin modern yöntemler kullanılarak işlenmesi yoluyla Burdur şehrinin 1834 yılındaki nüfusuna ışık tutmaktır. Konya Eyaleti altında yer alan Hamid Sancağı’na bağlı Burdur Kazası mahalleleri Burdur şehri olarak ele alınmıştır. Bu dönemde şehir, 17’si Müslümanlara, 2’si gayrimüslimlere ait, 19 mahalleden oluşmaktadır. Şehir nüfusu toplam 5.765 kişiden oluşmaktadır. Makalede; şehirdeki erkek nüfusun mahallelere göre dağılışı, dini-etnik yapısı, yaş gruplarına dağılışı, şehirde gerçekleşen doğum ve ölümler ile nüfusun eğitim durumu incelenmiştir. Ayrıca şehre doğru ve şehirden hareketle gerçekleşen nüfus hareketleri de değerlendirilmiştir.Keywords
Burdur Şehri, Nüfus, Nüfusun Dağılışı, Tarihi Coğrafya

Abstract

In the Ottoman Empire, records named tahrir were kept, in order to identify the economic and human resources of the state since early periods. Archives and libraries in Turkey has encountered a large number of census registers. One of the register species is population books that coded "NFS.d." Entire male population residing in settlements given in the population books were recorded information of the name, occupation, father's name, father's occupation, gender, age, disability, military status, and migration movements. Population book of Burdur Kaza that coded " NFS.d." 3248 is the main source of the study. The article is a historical geography study prepared by analysing the demographic data belonging to the city of Burdur from the population book of Burdur Kaza dated 1834 with the principles of population geography. The purpose of the article is to shed light on the population of Burdur city in 1834 by processing historical information and documents using modern methods. Districts in the Burdur Kaza under the Hamid Sanjak, under the Konya State, were the city of Burdur. In this period, the city consists of 19 districts, 17 of which belong to Muslims and 2 to non-Muslims. The total population of the city was 5,765 people. In the article, the distribution of the male population in the city by district, religious-ethnic structure, distribution by age groups, births and deaths in the city and the educational status of the population were examined. In addition, migrations taking place in and out of the city were also evaluated.Keywords
Burdur City, Population, Distribution of Population, Historical Geography

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri