Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ONKOLOJİ SERVİSLERİNDE MULTİDİSİPLİNER EKİP ÇALIŞMASINDA SOSYAL HİZMET UZMANININ ROLÜ
(THE ROLE OF SOCIAL WORKERS AS A MEMBER OF MULTIDISCIPLINARY TEAMWORK IN ONCOLOGY SERVICES )

Author : Zilan UĞURLU    
Type :
Printing Year : 2020
Number : Business-Economics-Tourism-Social Work (71)
Page : 1006-1015
22    12


Summary

Onkoloji hastalarının sağaltımında yalnızca kemoterapi, radyoterapi, cerrahi müdahale gibi tıbbi tedavi protokolleri yeterli olmamaktadır. Onkolojik hastalıkların tedavisi, hastayı ve sorunlarını fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan bütüncül bir biçimde ele alan, onkoloji uzmanı hekimler, hemşireler, sosyal hizmet uzmanları, psikiyatristler, psikologlardan oluşan multidisipliner ekip tarafından gerçekleştirilmelidir. Onkoloji alanında sosyal hizmet uzmanının multidisipliner ekip içerisindeki rol ve sorumluluğu, tıbbi tedavi ve psikososyal destek ekibinin bir üyesi olarak bütüncül tedavi, araştırma ve psikoeğitim konularında ekip çalışmalarına katılmaktır. Sosyal hizmet uzmanının onkoloji hastalarına ve ailelerine, kuruma, topluma, ekip çalışması ve işbirliğine, kayıt tutma ve belgelemeye, mesleki gelişim ve yetişmeye yönelik görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Sosyal hizmet uzmanı hasta ve ailesine yönelik birey ve aile danışmanlığı, destek grupları gibi psikososyal müdahaleler gerçekleştirirken bir yandan da hastanın psikososyal ve ekonomik sorunlarının çözümünde destek vererek hastaların sosyal işlevselliğini yeniden kazandırıcı uygulamalarda bulunur. Derleme olarak hazırlanan bu makalede onkoloji hastalarının karşılaştıkları psikososyal sorunlar, onkolojik tedavide bütüncül yaklaşım ve multidisipliner ekip çalışmasının önemi ile multidisipliner ekip içerisinde sosyal hizmet uzmanlarına düşen rol ve sorumluluklar hakkında okuyucuya bilgi verilmesi amaçlanmıştır.Keywords
Onkoloji, Multidisipliner Ekip Çalışması, Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmet Uzmanı

Abstract

Medical treatment protocols such as chemotherapy, radiotherapy and surgical intervention are not sufficient in the treatment of oncology patients. Treatment of oncological diseases should be carried out by a multidisciplinary team of oncologists, nurses, social workers, psychiatrists, psychologists, who address the patient and their problems in a physical, mental and social way. The role and responsibility of the social worker in the field of oncology within the multidisciplinary team is to participate in team work on holistic treatment, research and psychoeducation as a member of the medical treatment and psychosocial support team. The social worker has duties and responsibilities for oncology patients and their families, the institution, the community, teamwork and collaboration, reporting and documentation, professional development and training. While the social worker performs psychosocial interventions such as individual and family counseling and support groups for the patient and his family, also, they supports the solution of the patient's psychosocial and economic problems, and re-implements the patients' social functionality. This article, prepared as a review, aims to inform the reader about the psychosocial problems faced by oncology patients, the holistic approach in oncological treatment and the importance of multidisciplinary teamwork, and the roles and responsibilities of social workers within the multidisciplinary team.Keywords
Oncology, Multidisciplinary Teamwork, Social Work, Social Worker

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri