Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PROFESYONEL TURİST REHBERLERİNİN KÜLTÜREL YETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
(A RESEARCH ON THE EVALUATION OF CULTURAL COMPETENCE OF PROFESSIONAL TOURIST GUIDES )

Author : Ayşe Nevin SERT   - Simge ŞALVARCI  
Type :
Printing Year : 2020
Number : Business-Economics-Tourism-Social Work (71)
Page : 981-988
14    7


Summary

Turist rehberliği, belirli bir turistik faaliyetteki tüm aktörler arasında gerçekleşen işbirliğidir. Grubun uyumu, örgütün başarısı ve koordinasyon büyük ölçüde iletişimsel çabalara bağlıdır. Sürecin en önemli parçalarından biri ise turist rehberidir. Turist memnuniyeti ve destinasyon sadakati için bir turist rehberinin çeşitli yetkinliklerine ihtiyaç vardır. Grup paket turlarında kültür elçileri olarak turist rehberleri birden fazla rol almakta ve turistlerle yakın etkileşim halinde bulunmaktadırlar. Bir tur süresince, turist rehberlerinin performansı ve memnuniyeti turistin ruh halini, turist beklentilerini, seyahat acentalarının izlenimlerini, şirket itibarını ve hizmet kalitesini etkilemektedir. Ayrıca, turist rehberleri farklı kültürlerden gelen turistlerle ilgilendiği için turistler ve turist rehberleri arasındaki etkileşimler turizm deneyiminin başarısı veya başarısızlığı konusunda oldukça önemlidir. Bu bağlamda, turist rehberlerinin kültürel yetkinliği önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı, profesyonel tur rehberlerinin becerilerinden biri olan kültürel yetkinliğinin değerlendirilmesidir. Çalışma kapsamında yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak internet ortamında 15 turist rehberinden veri toplanmıştır. Veriler, online olarak rehber odaları ve rehberlerin üye olduğu çeşitli siteler aracılığı ile toplanmıştır. Elde edilen veriler, metin içinde tanımlanan belirli karakterlerden sistematik ve tarafsız sonuçlar çıkarmak için kullanılan bir araştırma tekniği olan içerik analizi ile analiz edilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre kültürel yetkinlikte farklı kültürlere duyarlılığın, bilgi sahibi olmanın ve iletişim becerilerin önemli olduğu görülmüştür.Keywords
Turist Rehberi, Kültürel Yetkinlik, Grup Paket Tur.

Abstract

Tourist guidance is the collaboration between allactors in a particular touristic activity. The harmony of the group, the success of the organization and coordination are largely dependent on communicative efforts. One of the most important parts of the process is the tourist guide. Various competencies of a tourist guide are needed for tourist satisfaction and destination loyalty. Tourist guides as cultural ambassadors play multiple roles in group package tours and interact closely with tourists. During a tour, the performance and satisfaction of tourist guides affect the mood of the tourist, tourist expectations, impressions of travel agencies, company reputation and service quality. In addition, interactions between tourists and tourist guides are crucial to the success or failure of the tourist experience, as tourist guides deal with tourists from different cultures. In this context, the cultural competence of tourist guides plays an important role. The purpose of this study is to evaluate Professional tourist guides’ cultural competence which is one of their skills. Within the scope of the study, data was collected from 15 tourist guides on the internet by using the semi-structured interview technique. The data were collected online through the guide chambers and various sites to which the guides are members. The data was analyzed by content analysis, a research technique used to draw systematic and unbiased results from certain characters defined in the text. According to the results obtained from the study, it was seen that sensitivity, knowledge and communication skills are important in cultural competence.Keywords
Tour Guide, Cultural Competence, Group Package Tour.

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri