Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HRİSTİYAN TASVİR SANATINDA AZİZ YUSUF İKONOGRAFİSİ
(SAINT JOSEPH ICONOGRAPHY IN CHRISTIAN DEPICTION ART )

Author : Caner TURAN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : Art-Architectural-Archaelogy (71)
Page :
28    30


Summary

Kanonik İnciller’de ismi geçen Yusuf Bakire Meryem’in eşi ve İsa’nın dünyevi babasıdır. İsa’nın yaşamıyla ilintili olarak Yeni Ahit’te, özellikle Matta ve Luka İncilleri’nde ismi geçer. Kanonik İnciller dışında apokrif metinlerde de Yusuf’tan bahsedilir. Dolayısıyla Hristiyan tasvir sanatında sanatçılar bu metinleri yorumlayarak ve bu metinlerden esinlenerek eserlerini oluşturmuşlardır. Bu çalışmada Aziz Yusuf’un Hristiyan tasvir sanatındaki yeri yazılı kaynaklara göndermelerle ele alınacak ve Aziz Yusuf’u konu edinen erken Rönesans, geç Rönesans ve Barok üslupta yapılan bir takım resim örnekleri üzerinden Batı sanatı bağlamında bir Aziz Yusuf ikonografisi ortaya koyulacaktır.Keywords
Aziz Yusuf, İsa, Meryem, İkonografi, Hristiyanlık, Resim

Abstract

Joseph, mentioned in the Canonical Bibles, is the husband of Virgin Mary and the earthly father of Jesus. He is cited in the New Testament, especially in the Gospels of Matthew and Luke in relation to the life of Jesus. Joseph is also spoken of in apocratic texts besides the Canonical Bibles. Therefore, in the Christian depiction art, artists created their works by interpreting these texts and inspired by them. In this study, the place of Saint Joseph in the Christian depiction art will be discussed with references to written sources and a Saint Joseph iconography will be revealed in the context of Western art through a number of examples of paintings from early Renaissance, late Renaissance and Baroque styles that make reference to Saint Joseph.Keywords
Saint Joseph, Jesus Christ, Mary, Iconography, Christianity, Painting

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri