Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MODERN KIRGIZ EDEBİYATINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ VE BİR TASNİF DENEMESİ
(A CRITICAL OVERVIEW OF THE MODERN KYRGYZ LITERATURE AND A CLASSIFICATION TRIAL )

Author : Halit AŞLAR    
Type :
Printing Year : 2020
Number : Language-Literature (71)
Page : 12-33
50    88


Summary

Modern Kırgız edebiyatı 1920’li yıllarda Sovyet edebiyatının bir parçası olarak ortaya çıkmış ve Sovyet edebiyatını şekillendiren Sosyalist realizme bağlı kalarak varlığını sürdürmüştür. II. Dünya savaşı sırasında ve sonrasında söz konusu durum Sovyet öğretileriyle daha da perçinlenmiştir. 1960 ve 1970’li yıllar SSCB’nin gerek idari ve gerekse ekonomik refah seviyesinin yükselmesi bakımından zirveye ulaştığı yıllar olarak kabul edilmektedir. Kırgız edebiyatbilimciler ve eleştirmenler de Sovyet Kırgızistan’ının savaş sonrasındaki 10 yıllık süreçte SSCB’deki değişimin bir parçağı olduğunu, sosyo-ekonomik açıdan geliştiğini, Kırgız kültürünün önemli bir kalkınma yaşadığını, böylece kültürel gelişim açısından yeni bir seviyeye ulaşıldığını ifade etmektedir. Ancak 1980-1985 arası SSCB farklı bir atmosfer içine girmiş, gelişen ve değişen dünyanın gerisinde kalmaya başlamıştır. Yeniden yapılanmanın başladığı 1985 yılı ve sonrasında demokratikleşme çabaları başarısız olmuş ve mevcut kriz derinleşmiştir. 1980’li yıllarda Cengiz Aytmatov’un gerek tüm SSCB ve gerekse Kırgızistan içinde var olan durum ve krizden çıkış ile ilgili görüşleri, gazetelere verdiği demeçler, Kırgızistan’da hürriyet algısının değişmesi ve millî şuurun gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Bağımsızlık kazanıldıktan sonra ise yazar ve şairlerin daha önceki yıllarda kaleme alıp yayımlatamadığı eserleri yayımlatma imkânı ortaya çıkmıştır. Modern Kırgız edebiyatı 21. yüzyılın ilk yıllarından itibaren yeni dönemin ruhuna uygun ve millî duyguların da işlendiği bir süreç yakalayarak şekillenmeye başlamıştır.Keywords
Modern Kırgız Edebiyatı, Sovyet Edebiyatı, Sosyalist Realizm, Cengiz Aytmatov.

Abstract

Modern Kyrgyz literature emerged as a part of Soviet literature in the 1920s and continued its existence by adhering to the understanding of Socialist realism that formed and shaped Soviet literature. II. During and after the World War, the situation was further enhanced by Soviet teachings. The years of 1960 and 1970 are considered as the years when the USSR reached its peak in terms of both administrative and economic welfare. Irish literature scientists and critics also state that the Soviet Kyrgyzstan was a part of the change in the USSR in the 10-year period after the war, that it was developing socio-economically, and that the Kyrgyz culture was experiencing a significant development, thus reaching a new level in terms of cultural development. However, between 1980-1985 the USSR entered a different atmosphere. The USSR started to lag behind the developing and changing world. Democratization efforts were unsuccessful in 1985 and after the restructuring began, and the current crisis deepened. The views of Cengiz Aytmatov about the situation and exit from the crisis both in the USSR and Kyrgyzstan in the 1980s, his statements to the newspapers played an important role in the development of national consciousness in Kyrgyzstan. After gaining independence, there was an opportunity to publish works that writers and poets could not publish in previous years. From the first years of the 21st century, modern Kyrgyz literature has begun to take shape by capturing a process that is in line with the spirit of the new era and where national feelings are also processed.Keywords
Modern Kyrgyz Literature, Soviet Literature, Socialist Realism, Chinghiz Aitmatov.

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri