Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HZ. PEYGAMBER’İN BAŞARILI OLMASINDA BEŞERÎ UNSURLARIN ETKİSİ
(THE EFFECT OF HUMAN ASPECTS ON THE PROPHET'S (PBUH) SUCCESS )

Author : İhsan ARSLAN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Theology
Page : 921-940
31    30


Summary

Bu araştırmada Hz. Peygamber’in başarılı olmasını sağlayan üstün ahlakî özellikler incelenirken referans olarak Temel İslâmi Bilimler alanındaki kaynaklar kullanılmıştır. Risâlet öncesi hayatında toplum içerisinde kaliteli bir insan olarak tanınan Allah Resûlü nübüvvetle taltif edilince insanî olarak kendisini ifade etmede zorluk yaşamamıştır. Üstün ahlaka sahip olması, mütevazı yaşam tarzı, varlıklara karşı merhametli davranması, daima affetme yolunu tutması, kabilevî eğilimlerden uzak durması, insanların fikir, ifade, din ve vicdan hürriyetlerini önemsemesi, hayatının merkezine müsamahayı yerleştirmesi, liyakat ve ehliyetten ödün vermemesi, hedefine ulaşmak için azimli olmayı şiar edinmesi ve adalet ilkesine sımsıkı sarılması, onun iyi bir insan olduğunu göstermektedir. Bu vasıfların Hz. Peygamber’in başarıya ulaşmasında önemli bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Hz. Peygamber, Ahlak, Sabır, Liyakat, Adalet

Abstract

In this research, the sources on the basic Islamic Sciences have been used as a reference when examining the Prophet Muhammed’s superior moral characteristics that enabled him to succeed. When the Messenger of Allah, known in the pre-Risala life as a top-caliber person in the society, was rewarded with prophethood, he had no difficulty in expressing himself humanly. His having superior morality, modest lifestyle, compassionate attitude towards beings, always beinh merciful, staying away from tribal tendencies, caring for the freedom of ideas, expression, religion and conscience, putting tolerance in the centre of his life, never compromising merit, his ambition to achieve his goal and clinging to the principle of justice show that he is a good person. Consequently, it was concluded that these qualities had a significant effect on the success of the Prophet Muhammad (pbuh).Keywords
Prophet Muhammad (Pbuh), Morality, Patience, Merit, Justice

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri