Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ŞANLIURFA İLİ DOĞAL COĞRAFYA ÖZELLİKLERİ
(NATURAL FEATURES GEOGRAPHY OF ŞANLIURFA PROVINCE )

Author : Abdulkadir GÜZEL    
Type :
Printing Year : 2020
Number : History-Political Sciences-Geography (71)
Page : 195-215
27    9


Summary

Kuzeyden güneye doğru hafif eğimli Şanlıurfa ili; tektonik çökmelere bağlı olarak güneyinde Birecik, Suruç, Harran ve Ceylanpınar Ovaları meydana gelmiştir. Suriye sınırı boyunca uzanan bu ovaların kuzeyinde ise kireç taşından oluşan Baziki ve Karacadağ’dan gelen bazaltlarla oluşan Siverek-Viranşehir Platoları vardır. Yukarıda adı geçen ovaların arasında ise parmak gibi birbirine paralel uzanan Neojen döneme ait kalkerlerden oluşan Arat, Çaykuyu ve Tektek alçak (700-900 m.) platoları vardır. Suriye sınırından itibaren kuzeye doğru yükseltinin artması ve enleme bağlı olarak hava sıcaklığı azaltmakta yıllık yağış miktarı ize artmaktadır. Bölgedeki doğal bitki örtüsü Fırat nehri kenarında yer alanlar hariç diğerleri ise kuraklığa tamamen adapte olmuştur. Yaz mevsiminde şiddetli kuraklık ve Antropojen etkilere bağlı olarak doğal bitki örtüsü tahribata uğramıştır. Kuraklığa bağlı olarak yöreden kaynaklanan akarsular genelde dönemlik olup kış mevsiminde akışa geçerler.Keywords
Fiziki Coğrafya, Bölgesel Coğrafya, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Şanlıurfa İli

Abstract

Şanlıurfa province, which is slightly sloping from North to South; Birecik, Suruç, Harran and Ceylanpınar Plains occurred to its south due to tectonic collapses. To the north of these plains along the border with Syria are Basiki composed of limestone and Siverek-Viranşehir plateaus formed by basalts from Karacadağ. Between the plains mentioned above, Arat, Çaykuyu and Tektek low (700-900 m.) has plateaus. From the Syrian border to the north, the elevation increases and the air temperature decreases depending on the latitude and annual rainfall increases to the trail. The natural vegetation in the region has been completely adapted to drought, with the exception of those located near the Euphrates River. During the summer, due to severe drought and anthropogenic effects, the natural vegetation has been destroyed. Due to the drought, the streams originating from the region are generally periodical and pass to the stream during the winter season.Keywords
Physical Geography, Regional Geography, Southeastern Anatolia Region, Sanlıurfa Province

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri