Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖĞRETİM STİLİ MODELLERİ: TEORİK TEMELLERİ BAĞLAMINDA KAPSAYICI BİR DERLEME ÇALIŞMASI
(TEACHING STYLE MODELS: A COMPREHENSIVE REVIEW IN THE CONTEXT OF THEORETICAL BASICS )

Author : Etem YEŞİLYURT   - Ümran OKUDAN - Burak KIZILASLAN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Education
Page : 722-745
33    45


Summary

Nitelikli eğitim için yapılan araştırmalar bireysel farklılıkları ön plana çıkarmaktadır. Eğitim sisteminin temel unsurlarından olan öğretmenlerin bireysel ve öğretim becerilerine ait farklılıkları bulunmaktadır. Öğretmenlerin öğretim stili tercihleri, öğrenme-öğretme sürecinin önemli özelliklerinden biri olarak görülmektedir. Tercih edilen öğretim stili, öğretmenin ve öğrenme-öğretme sürecinin niteliğini belirlemektedir. Genel ifadeyle, kişilik ve yetenek arasında bir bağlantı olan stil; bireyin yeteneklerini kullanmadaki tercihi, bilgi ve becerisini uygulamaya koyarken kullanmayı tercih ettiği yoldur. Öğretim stili, öğretmenlerin öğrencileriyle olan öğretme-öğrenme etkileşimlerinde sergiledikleri tutum ve davranışlarında baskın olan tercihleridir. Öğretim stilleri, öğretme açısından öğretmenin önemli bireysel farklılarından birisini oluşturmaktadır. Alanyazın taraması sonucun erişilen kaynaklarda öğretim stillerinin tamamına yönelik bütünsel ve kapsamlı olarak bir açıklamaya ulaşılamamıştır. Bu çalışma, kaynaklarda yer alan ve ulaşılan öğretim stili modellerini bir çalışma içerisinde derlemek amacıyla yapılmıştır. Derleme niteliği taşıyan bu çalışma kapsamında öncelikle öğretim, stil ve öğretim stili kavramlarına yer verilmiştir. Öğretim stillerininin kullanımını etkileyen faktörlere değinildikten sonra alanyazında en fazla yer alan öğretim stili modelleri ayrıntılı bir şekilde ele alınmış ve açıklanmıştır. Bu çalışmanın yurt içi ve yurt dışı eğitim alanyazınında yer alan ve ulaşılan öğretim stili modellerini “öğretim stilleri öğretmen el kitabı” mahiyetinde ve bir çalışma içerisinde sunması çalışmanın özgünlüğü ortaya koymakta ve bu bakımdan alana katkı sağlayacağı umulmaktadır.Keywords
Öğretmen, Stil, Öğretim Stili, Öğretim Stili Modelleri

Abstract

The preferred teaching style determines the quality of both teacher and teaching-learning process. In general terms, style is a link between talent and personality; the preference of the individual to use his/her abilities is the way he/she prefers to use his/her knowledge and skills. Teaching styles are predominant preferences in teachers' attitudes and behaviors they exhibit in their interactions in teaching and learning with their students. Teaching styles of the individual constitute one of its important individual differences in terms of teaching. As a result of literature review, it is not possible to provide a comprehensive explanation of all teaching styles in the sources. The purpose of this study is to provide a comprehensive explanation of all teaching style models in the sources. In the context of this compilation study, firstly, the concepts of teaching, style and teaching style are included. After mentioning the general factors affecting the use of teaching styles, the most common teaching style models in the literature were discussed and explained in detail. Studying the teaching styles in different sources within the context of a single study in the literature shows the originality of the study and it is hoped that this study will contribute to the field.Keywords
Teacher, Style, Teaching Style, Teaching Style Models

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri