Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÇOK DİNLİ BİR İMGE’NİN GEÇMİŞİNE BAKMAK: ASLANA BİNMİŞ AZİZ
(A VIEW TO THE HISTORY OF A MULTICULTURAL IMAGE: THE SAINT WHO IS RIDING A LION )

Author : Nazım BERATLI    
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Social Sciences
Page : 1044-1053
127    204


Summary

Bu çalışmada, Kıbrıs Güzelyurt’ta bölgenin Ortodoks hristiyanları arasında bilinen ve kasabadaki Agios Mamas kilisesi ile de anısı canlı tutulan bir efsane ve ana ögesi, “aslana binmiş kutlu kişi” imgesi ele alınmaktadır. Konunun önemi söz konusu imgenin, yalnız Kıbrıs’taki bir hristiyan efsanesinde değil, Tibet ve Kuzey Hindistan’a kadar İslami, Brahmanist, Budacı ve Hindu gelenekler içinde yer bulduğu kadar, Katoliklik içinde de kutsanmasından gelmektedir. Bu imge nerede ise yeryüzündeki bütün kutsallıklar içinde biliniyor ve kullanılıyor. Çalışmamızda, Kıbrıs’tan çıkarak, Anadolu, İran, Tibet ve Fenike kültürleri içinde sözkonusu imgenin, varlığı ve kökeni araştırılarak, adaya nerden ve nasıl geldiği incelenmiştir.Keywords
Agios Mamas, Kıbrıs, Karacaahmet, Hititler, Fenikeliler, İran, Horasan, Tibet.

Abstract

A wellknown legend among the some parts of the Cypriot christianity has described a holy man who rides a lion, with a lamb in his arms. Riding lion is not an uniqe image which have been used only by the Chrisians of Cyprus. From Portugal to Tibet and from Hitits to contemporary days, almost all of the cultures and religions used to described the same image when thay have described thier own “holy” men. The difference between the descriptions is concern with the animal which he keeps in his hands. According to the legends from the western part of the world, holy man has a lamb in his hands. For the eastern variations of the same legend, he used to take a  snake in his hands. It seems that the source of the image is from a same cultural root. With this article we have tried to explain the history and the source of that intercultural image which it has emaneted, from the Neolitic ages to contemperary times.Keywords
Agios Mamas, Cyprus, Aluwits, Hitits, Pheonican’s, Iran, Horasan, and Tibet.

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri