Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MODERN SONRASI MUSİKİ NAZARİYATI YAZIMINDA PARADOKSAL BİR EĞİLİM: KENDİNE DÖNÜŞ VE OTANTİSİTE ARAYIŞI
(MODERN SONRASI MUSİKİ NAZARİYATI YAZIMINDA PARADOKSAL BİR EĞİLİM: KENDİNE DÖNÜŞ VE OTANTİSİTE ARAYIŞI )

Author : Süleyman Cabir ÇIPLAK   - Songül KARAHASANOĞLU  
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Art-Architectural-Archaelogy
Page : 385-401
27    28


Summary

Bu çalışma, modern sonrası Türk musikisi nazariyatı yazımında ortaya çıkan modern öncesinde bir otantiklik arayışı şeklinde bir eğilimin varlığını tespit edip çeşitli kaynakların incelenmesi ile de bu iddianın dayanaklarını ortaya koymaya çalışır. 1920’ler ve 1930’lar Türkiye’sinden günümüze geldiğimizde ülkenin genel düşünsel atmosferindeki “yüksek modernist” eğilimin etkisinin giderek azalması ile gerek müzik gerek sosyal bilimler alanında modernleştirici dönemin koşullanmaları ortadan kalkmaya başladı. Belirli bir merkezden bir hareket olmayıp, birbirinden tamamen farklı görüş ve algıların ürünü olarak ortaya çıksa da modern öncesine dair bir yönelim, bir arayış giderek önem kazandı. Modern sonrasının, modern öncesinde bir hakikat arayışı gibi paradoksal ve postmodern eğilimlerin genel karakteri ile de çelişkili görünen bu iddia çalışmanın ana problemini oluşturuyor. Kaldı ki, bu dönüşümün modern sonrası durumu yaratan genel eğilimlerle, spesifik olarak da benzer epistemolojik gerekçelerle ortaya çıkmasına rağmen, yakın tarihimizdeki modernlik algısının kendine has karakteri ile birlikte düşünüldüğünde neden ve nasıl olacağı da daya iyi açıklanabilecektir. Ayrıca “bir sanatın bilimi” olarak her ikisinin kesişim kümesinde yer alan musiki nazariyatı ve onun yazılı literatürü, her iki alandaki değişimleri bünyesinde barındırması itibariyle gerek sanatsal gerek düşünsel alanın okunması için uygun bir alandır.Keywords
Türk Musikisi, Nazariyat, Postmodern, Modern, Modernleşme, Batılılaşma, Otantisite

Abstract

This study tries to put forward the tendency of “seeking a truth in the pre-modern era” as a recent trend in post-modern music theory literature in Turkish music by investigating and examining various written sources in order for support and attestation of the claim. Today, we are embracing decline of the ultra-modernist tendencies once had its spike in 1920’s and 1930’s Turkey. Hence, the intellectual atmosphere in Turkey is no more under the domination of these ultra-modernist ideas. The tendency we refer to is not a movement directed by a centre, in contrast, it is outcome of totally distinctive dynamics, tendencies, ideas and comprehensions. The main problem of the study is the claim of seeking a truth in the pre-modern which may seem a bit paradoxical and also contradicting to general tendencies in the postmodern era. The transformation in the epistemology, stems from the unique understanding and practice of Turkish “modern-ness” and the reason for why it has such a unique outcome also lies in the unique conditions of Turkey’s close social and cultural context. Furthermore, as a “science of an art”, the music theory lies in the intersection of these two areas and its written literature is open to any changes, paradigm shifts and tendencies in both fields.Keywords
Turkish Music, Theory, Postmodern, Modern, Modernisation, Westernisation, Authenticity

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri