Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE 65 YAŞ VE ÜSTÜ YETİŞKİNLERİN SAĞLIK SORUNLARI AÇISINDAN ANALİZİ
(ANALYSIS OF ADULTS AGED 65 AND OVER IN TERMS OF HEALTH PROBLEMS IN TURKEY )

Author : Nuray TEZCAN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Social Sciences
Page : 1109-1119
80    153


Summary

Dünya üzerinde 460 binden fazla insanın ölümüne neden olan Covid-19 pandemisinde, 65 yaş üstü yetişkinlerin riskli grup olduğu bilinmektedir. Bu nedenle bu yaş grubunda bulunan yetişkinlerin ihtiyaçlarının bilinmesi ve sağlıklarının korunması büyük önem taşımaktadır. Bu noktadan hareketle, çalışmanın amacı Türkiye’de 65 yaş üstü yetişkinlerin sahip olduğu kronik hastalıkların düzeyini belirlemek ve bu hastalıklara sahip olma ile cinsiyet arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemektir, Bu amaçla Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından gerçekleştirilen Türkiye Sağlık Araştırması kullanılarak 2512 yetişkine ait veri analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, 65 yaş üstü yetişkinlerde diğer yaş gruplarına göre hipertansiyon, eklem hastalıkları ve diyabetin daha çok görüldüğü belirlenmiştir. Ayrıca, kadın ve erkeklerde hipertansiyon, bel ile boyun bölgesi rahatsızlıkları ve diyabet açısından istatistiki olarak farklılık olduğu görülmüştür.Keywords
Sağlık, Yaşlanma, 65 Yaş ve Üstü Yetişkin, Kronik Hastalık

Abstract

It is a well-known fact that adults over 65 years of age are at risk in the Covid-19 pandemic, which causes the death of more than 460 thousand people worldwide. Therefore, revealing the needs of adults in this age group and protecting their health is of great importance. From this point of view, the purpose of this study to determine the level of chronic diseases and determine whether there is a relationship between gender and having this disease for the aged 65 and over adults in Turkey. In order to figure out that linkage, Turkish Health Survey 2016 data comprising 2.512 adults conducted by Turkish Statistical Institute (TUIK) has been used. Analysis reveal that hypertension, joint diseases and diabetes have seen more common in adults over 65 years of age compared to other age groups. Additionally, a statistically significant difference in hypertension, waist and neck disorders and diabetes in men and women has been found.Keywords
Health, Aging, Adults Aged 65 and Over, Chronic Disease

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri